Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

Γράμμα 245: Τά πρότυπα σχολεῖα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 245
 
Τό ἴδιο πρόβλημα εἶχε τεθῆ στούς στρατούς. Ὅταν συστήθηκαν οἱ δυνάμεις καταδρομῶν ὑπῆρχε μιά σχολή πού ἔλεγε, ὅτι σέ κάθε ὁμάδα δύο εἶναι οἱ πολεμισταρᾶδες, πού ὁρμοῦν μέ κέφι στήν μάχη, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι ὀκτώ πᾶνε σ’αὐτήν μόνο ἀπό καθῆκον. Ἐνίκησε τελικά ἡ ἀντίθετη ἄποψη. Κανείς στρατός δέν ὑπάρχει χωρίς εἰδικές δυνάμεις, πού κάνουν ἀποφασιστικά κτυπήματα σέ εὐπαθῆ σημεῖα τοῦ ἐχθροῦ.
Τά Πειραματικά Σχολεῖα ἔχουν μιά καταξιωμένη διαδρομή στόν τόπο μας. Ἡ εἰσαγωγή σ’αὐτά γινόταν πάντοτε μέ ἐξετάσεις, στίς ὁποῖες ἐπιλέγονταν αὐτοί μέ τό πιό κοφτερό μυαλό καί τήν ἰσχυρότερη θέληση γιά μάθηση. Στήν ὀγδονταετία του τό Πειραματικό τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἔβγαλε τρεῖς πρωθυπουργούς, τόν Ἀνδρέα Παπανδρέου, τόν Γεώργιο Σημίτη καί τόν Κώστα Καραμανλῆ καί ἕνα πλῆθος ἀπόφοιτοί του διακρίθηκαν στήν ἐπιστήμη καί στίς ἄλλες χρήσιμες δραστηριότητες γιά τήν κοινωνία. Στό Βαρβάκειο, πού εἶναι τό παλαιότερο σχολεῖο αὐτοῦ τοῦ εἴδους στήν χώρα μας, ἔχει βλαστήσει τό ἄνθος τοῦ Πολυτεχνείου, τοῦ διεθνοῦς ἀναγνώρισης πανεπιστημιακοῦ μας ἱδρύματος, καί παράγει πρωταθλητές τῆς τεχνολογικῆς ἀνάπτυξης.
Τά πρότυπα σχολεῖα, ἄλλως καλούμενα σχολεῖα ἀριστείας, τράβηξαν μέ τό παράδειγμα καί τήν ἀπόδοσή τους πρός τά ἀπάνω τό συνολικό ἐκπαιδευτικό δυναμικό. Τώρα θέλει ἡ νέα ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου παιδείας νά τά καταργήση, χάριν λέει τῆς ἰσότητας. Ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός κ. Τ. Κουράκης δήλωσε, ὅτι ἡ εἰσαγωγή σ’αὐτά θά γίνη ἐφέτος χωρίς ἐξετάσεις, ἀλλά μέ κλήρωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου