Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Γράμμα 256: Κυρίαρχη χώρα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 256
 
Ἦταν γραμμένες οἱ λέξεις αὐτές μέ ὑπερτονισμένα γράμματα στήν πρώτη σελίδα τῆς ¨Αὐγῆς τῆς Κυριακῆς¨. Διαβάζοντας τήν ὑπόλοιπη ὕλη ὁ ἀναγνώστης καταλάβαινε ὅτι ἀποκαταστήσαμε τήν ἐθνική κυριαρχία μας διότι ξεσχίσαμε τό Μνημόνιο καί διαλύσαμε τήν Τρόϊκα, στήν ὁποίαν μᾶς εἶχαν ὑποδουλώσει οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις.
Ἡ ἄποψη τοῦ Γράμματος εἶναι πώς ἡ διατήρηση τῆς πλήρους κυριαρχίας σέ χῶρες πού εἶναι ἐντεταγμένες σέ ὑπερεθνικά σχήματα εἶναι ἀδιανόητη. Διότι ἔχουν ἐκχωρήσει ἕνα μέρος της στόν ἑνιαῖο ὀργανισμό καί δέν μπορεῖ νά ἀποφασίζει μόνη της κάθε μία γιά ζητήματα πού ἐπηρεάζουν ὅλες τίς ὑπόλοιπες.
Χθές εἶχε καταπιαστῆ ἡ κυβέρνηση νά συντάξη μιά ἐπιστολή, πού νά πληροφορῆ τήν καταργηθεῖσα Τρόϊκα γιά τίς μεταρρυθμίσεις πού μελετᾶ, χάριν τῆς Γέφυρας τῆς μεταβατικῆς ἐποχῆς. Ὥσπου ἐξέσπασε σάν κεραυνός τό ἄρθρο τοῦ Γλέζου ἀπό τίς Βρυξέλλες, ὅτι οἱ μετονομασίες τοῦ Μνημονίου καί τῆς Τρόϊκας ἀποτελοῦν παιγνίδια λέξεων. Ὅτι ἡ ἐξάρτηση τῆς χώρας μας ἀπό τούς δανειστές της διατηρεῖται καί οἱ ἐκλογικές ἐπαγγελίες τοῦ Σύριζα ἔχουν παραβιασθῆ. Ἡ καταγγελία τοῦ πρύτανη πολιτικοῦ τῆς Ἀριστερᾶς δέν ἔμεινε μεμονωμένη. Τήν ἀκολούθησε ἀνάλογη καταγγελία τοῦ Μίκη Θεοδωράκη καί διαφοροποιήθηκε ἡ θέση πολλῶν στελεχῶν τοῦ κόμματος, ἀκόμη καί ὑπουργῶν.
Ὑπό τόν κλονισμό πού ὑπέστη ἡ κυβέρνηση ἀπό τήν διχοστασία τῶν ὀπαδῶν της εἶναι πολύ πιθανόν ἡ ἐπιστολή πού ἔστειλε στίς Βρυξέλλες νά παρουσιάζει κενά καί ἀντιφάσεις. Ἄν συμβαίνει πράγματι αὐτό, πολλές ἀπό τίς κυβερνήσεις τῶν ἑταίρων μας θά δυσκολευτοῦν νά πείσουν τά κοινοβούλια τους καί ἡ Γέφυρα θά καταρρεύση. Ὁπότε βγαίνοντας ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση θά κερδίσουμε τήν πλήρη ἐθνική κυριαρχία μας. Θά μποροῦμε τότε νά ἀντιμετωπίζουμε καί τήν χειρότερη δυσκολία χωρίς ἑταιρική ἀνάμειξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου