Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Γράμμα 241: Σοσιαλιστικῶν Ἐπανάληψη διφορουμένων ἐκφράσεων


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 241
 
 
Ἐπρόκειτο τό Σάββατο βράδυ νά κάνη ὁ πρωθυπουργός τίς προγρμαματικές δηλώσεις γιά νά ἀνοίξη ἡ συζήτηση τους στήν Βουλή. Ἡ συνεδρίαση αὐτή μετετέθη γιά τήν Κυριακή. Ἀλλά γιά τό τί ὥρα θά ἄρχιζε ἐπεκράτησε πλήρης ἀοριστία. Τά κρατικά κανάλια ἐξακολούθησαν τά συνηθισμένα προγράμματά τους. Μόνο τό κανάλι τῆς Βουλῆς μᾶς πρόσφερε ὡραία κλασική μουσική, χωρίς νά προσδιορίζει τήν ὥρα τῆς ἔναρξης τῆς πρωθυπουργικῆς ἀγόρευσης. Ἐπιβεβαιώθηκε γιά ἄλλη μία φορά, ὅτι οἱ πολῖτες αὐτῆς τῆς χώρας πρέπει νά εἴμαστε εὐπειθεῖς ὑπήκοοι.
Ὁ λόγος τοῦ κ. Τσίπρα δέν περιεῖχε καμμία ἔκπληξη, καί ἔμεινε ἀκατανόητο ἡ ἀναβολή ἀπό τῆς Συνεδρίας τό Σάββατο. Χρησιμοποίησε τίς ἴδιες βροντερές ἐκφράσεις γιά ἀδιαπραγμάτευτα δικαιώματα, γιά τήν προθυμία μιᾶς νέας συμφωνίας μαζί μας ἀπό μέρους τῆς Εὐρώπης στήν βάση τῆς ἐντολῆς πού ἔχει δώσει ὁ ἑλληνικός λαός στήν κυβέρνηση του καί γιά τήν ἀδυναμία ἐκβίασης μας γιατί ἡ Δημοκρατία δέν ἐκβιάζεται. Ὅλο τό προεκλογικό πρόγραμμα τοῦ Σύριζα θά ἐκπληρωθῆ, ἀλλά μέ τήν ἀναγκαία κλιμάκωση στήν τετραετία αὐτῆς τῆς Βουλῆς. Ὁ κ. Τσίπρας παρέμεινε πιστός στήν συνήθειά του νά λέει φράσεις πού θέτουν ἕναν κανόνα καί ἀφήνουν ἀνοιχτή μιά πόρτα διαφυγῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου