Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Γράμμα 249: Τό ντελίριο τῶν ἰσλαμιστῶν


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 249
 
Ἡ τηλεόραση ἔδειξε χθές τόν ἀποκεφαλισμό 21 αἰγυπτίων Κοπτῶν πού εἶχαν τήν ἀπρονοησία νά μεταβοῦν νά ἐργασθοῦν στήν Λιβύη. Τούς ἔσφαξαν φανατικοί ἰσλαμιστές, συνεχίζοντας ἕναν δρόμο βασανιστηρίων καί ἐξόντωσης αὐτῶν πού δέν συμφωνοῦν μαζί τους.
Ἀλλά καί μεταξύ τους οἱ διάφορες σέκτες τοῦ μαχητικοῦ ἰσλαμισμοῦ βρίσκονται σέ ἕναν ἀδιάκοπο πόλεμο. Ὁ μόνος στόχος στόν ὁποῖο συμπίπτουν εἶναι ἡ ἐξόντωση τῶν Χριστιανῶν. Εἶναι τρομακτικό, ὅτι ἡ Εὐρώπη ἐξακολουθεῖ νά ἐφησυχάζει. Προσπαθεῖ νά σβύση δι’ἀντιπροσώπων τήν πυρκαϊά τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Δέν τό ἐπιτυγχάνει καί οἱ φλόγες μᾶς πλησιάζουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου