Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Γράμμα 260: Κυβερνῆτες ἄστεγοι


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 260
 
Δέν μιλᾶμε γιά τά τέσσερα μέλη τῆς κυβέρνησης πού θά τούς ἀφαιρεθοῦν γιά λόγους οἰκονομίας τά ὑπουργεῖα. Θά βροῦν νά στεγαστοῦν σέ ἄλλα κελιά τῆς κρατικῆς κυψέλης.
Μιλᾶμε γιά τόν λαό πού ἀπέκτησε πρίν ἀπό ἕνα μήνα τήν ἐξουσία καί κυβερνᾶ διά τοῦ Σύριζα τήν χώρα μας. Ἀρκετοί ἀπό τούς νέους κυβερνῆτες εἶναι κυριολεκτικά ἄστεγοι. Ὅταν βρέχει κυττάζουν νά χωθοῦν κάτω ἀπό ἕνα μπαλκόνι καί στό τσουχτερό κρύο τῆς νύχτας κοιμοῦνται στό πεζοδρόμιο ἤ πάνω σέ παγκάκια.
Εὐτυχῶς ἀποτελοῦν (ἀκόμη τουλάχιστον) μικρή ἐξαίρεση στήν κοινωνία μας αὐτοί πού ζοῦν ὑπό τέτοιες συνθῆκες. Ἀλλά ὁ σοσιαλισμός, σύντροφε Τσίπρα, νοιάζεται γιά τήν καλή ποιότητα τῆς ζωῆς ὅλων, κυρίως δέ αὐτῶν πού δέν ἔχουν τά μέσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου