Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Γράμμα 234: Βιβλικές καταστροφές


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 234
 
Ἡ παγκόσμια κλιματική ἀναστάτωση, γιά τήν ὁποία συνυπεύθυνοι εἴμαστε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, αὐτό τό Σαββατοκύριακο ἔλαβε δραματικές διαστάσεις. Ἀπό τήν Παρασκευή ἦρθε στήν Ἀττική, πού ὡς τήν ὥρα ἐκείνη ἦταν διαυγέστατος ὁ οὐρανός της, ἕνα σύννεφο μέ ἄμμο ἀπό τήν Σαχάρα, τό ὁποῖο μέ τήν βροχή ρύπανε τίς στέγες καί τούς δρόμους μας.
Οἱ νεροποντές πού ἔγιναν χθές ἐπέφεραν βιβλικές καταστροφές. Ὅλη ἡ Θράκη ἀπειλεῖται νά πλημμυρίση. Στήν Ἤπειρο ἔπεσαν γεφύρια, ἔργα τέχνης ἐξαιρετικῶν μαστόρων τά ὁποῖα ἄνθεξαν σέ σεισμούς καί καταποντισμούς ὡς καί στίς ὀβίδες τῶν Γερμανῶν. Οἱ διακοπές στήν κίνηση τῶν ὀχημάτων παρέλυσαν τήν ζωή. Τά σχολεῖα θά παραμείνουν κλειστά. Στήν Ἀθήνα ἔχει γίνει σήμερα πάλι ὁ οὐρανός καταγάλανος. Ὅλοι ὅμως συνεχίζουμε νά παρακολουθοῦμε ἀνήσυχοι στήν τηλεόραση τίς προγνώσεις γιά τίς ἑπόμενες ἡμέρες.
Ἐνόσω ἡ ἀνθρωπότητα δέν μπορεῖ νά συμφωνήση σέ μέτρα γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος σέ ὅλο τόν πλανήτη μας, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι ἐδῶ νά ὀργανώσουμε καλλίτερα τήν ἐπιτόπια ἄμυνά μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου