Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

Γράμμα 235: Bad cop - good cop

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 235

Στίς χῶρες ὅπου ἡ ἀνάκριση δέν διεξάγεται σύμφωνα μέ τούς δικαιοκρατικούς περιορισμούς, οἱ ἀνακριτές εἶναι δύο. Ὁ καλός καί ὁ κακός ἀστυνομικός. Ὁ ἕνας χτυπάει βάναυσα τόν ἀνακρινόμενο. Ὁ ἄλλος παροτρύνει τόν συνάδελφό του νά πάψη νά τόν χτυπᾶ, διότι ξέρει, ὅτι ὁ ἀνακρινόμενος θά μιλήση. Ἡ ¨καλωσύνη¨ τοῦ good cop λογίζεται ὅτι θά ἐπιφέρη τήν κατάρρευση τῆς ἄμυνας τοῦ θύματος.
Στήν περίπτωση τῶν διαπραγματεύσεων μας μέ τούς εὐρωπαίους δανειστές μας ὁ ἐκπρόσωπος τῆς κάθε πλευρᾶς παίζει τόν ρόλο καί τῶν δύο ἀνακριτῶν. Λέει ὅτι εἶναι ἄκαμπτος στίς ἀξιώσεις του καί προεξοφλεῖ πώς δέν θά ὑπάρξη ρήξη, διότι ἡ ἄλλη πλευρά θά ὑποχωρήση.
Τό κακό ὅμως εἶναι, ὅτι ἡ δική μας πλευρά δέν ἔχει τήν δύναμη νά παίξη ὡς τό τέλος τόν διπλό ρόλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου