Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Γράμμα 237: Μαύρη Δύση


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 237
 
Ἐπιτέλους θά τελειώση ἡ τραγική κωμωδία νά προσάγονται βουλευτές στό βουλευτήριο μέ χειροπέδες καί θά ἐκλείψη ὁ κίνδυνος νά ὑποχρεωθῆ νά δώση διερευνητική ἐντολή ὁ πρόεδρος τῆς δημοκρατίας στόν ἀρχηγό τοῦ κόμματος πού δηλώνει ὅτι θά τήν καταλύση.
Ἡ παραπομπή 70 βουλευτῶν καί στελεχῶν τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» στό ἐφετεῖο κακουργημάτων ἦταν μιά καλή εἴδηση. Ἡ καταδίκη τους σέ κάθειρξη καί ἡ ἀφαίρεση τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων τους θά ἐπιφέρη τήν διάλυση τῆς ἐγκληματικῆς ὀργάνωσης πού ντρόπιασε στήν διεθνῆ κοινότητα τήν χώρα μας.
Γιατί δέν ἔχει καθοριστῆ ἤδη ἡ ἡμερομηνία τῆς ἔναρξης τῆς δίκης καί ὑπολογίζεται ὅτι αὐτή θά εἶναι στόν Μάρτιο ἤ τόν Ἀπρίλιο; Προφανῶς διότι χρειάζεται ἀκόμη νά διευθετηθῆ τό πρόγραμμα τῶν ἐφετῶν καί τοῦ εἰσαγγελέα πού θά ἀπασχοληθοῦν ἐπί μῆνες μέ τήν ἐκδίκαση τῆς συμμορίας, καί τῶν χώρων πού θά διατεθοῦν γι’αὐτήν.
Ἡ δίκη θά πάρη μῆνες νά τελειώση, ἀλλά ἡ Μαύρη Δύση τοῦ φασιστικοῦ κόμματος ἄρχισε.
Ἦταν στά χέρια τοῦ προηγούμενου ὑπουργοῦ τῆς δικαιοσύνης κ. Ἀθανασίου νά ἐπισπεύση τήν κάθαρση τοῦ πολιτικοῦ χώρου. Τό ὅτι δέν τό ἔκανε προκαλεῖ φοβερές ὑπόνοιες εἰς βάρος τοῦ κ. Σαμαρᾶ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου