Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

Γράμμα 261: Ἀδιέξοδο


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 261
 
Ἡ κυβέρνηση ἀδυνατεῖ νά ἱκανοποιήση καί τούς δανειστές καί τούς Ἕλληνες. Ἡ πολιτική πού ζητᾶ ἡ μία μεριά εἶναι ἀσυμβίβαστη μέ τίς ἀπαιτήσεις τῆς ἄλλης. Ἄν συμμορφωθῆ ἡ κυβέρνηση σ’αὐτά πού τούς ζητοῦν οἱ Τρόϊκα/Θεσμοί θά ἐγκαταλείψη τήν προσπάθεια ὑπέρβασης τῆς λιτότητας. Ἄν δέν δαμάση τήν φτώχεια πού ἁπλώνεται, θά ξεσηκωθῆ ὁ κοσμάκης. Ἀντιμετωπίζει ἤδη μία σκληρή πρός τά ἀριστερά της δυσαρέσκεια, πού ἄρχισε πάλι τίς πορεῖες καί τά συλλαλητήρια. Τώρα ἐκδηλώθηκε καί ἐσωκομματική ἀντιπολίτευση. Στίς ἐκλογές πού ἔγιναν γιά τήν ἀνάδειξη τῆς νέας Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ¨Ἑνιαία Λίστα¨ τοῦ κ. Τσίπρα ἔλαβε 110 ψήφους, ἐξέλεξε 6 μέλη της στό Πολιτικό Γραφεῖο, ἡ ¨Ἀριστερή Πλατφόρμα¨ 56 ψήφους καί ἐξέλεξε 3 μέλη της στό Πολιτικό Γραφεῖο, καί τό ¨Κόμμα-Κίνημα¨ 20 ψήφους καί ἐξέλεξε ἕνα μέλος της στό Πολιτικό Γραφεῖο. Ὁ κ. Τσίπρας ἐπέτυχε νά διατηρήση τήν ἀρχηγία τοῦ κόμματος, ἀλλά ὄχι τήν ἑνότητά του. Εἶναι φανερό, ὅτι γιά νά περνᾶ ἀπό τήν Βουλή τά νομοσχέδιά του θά χρειάζεται νά τά ψηφίζει καί μεγάλο μέρος τῆς ἀντιπολίτευσης, ὅπου τό πρῶτο κόμμα εἶναι ἡ Ν. Δημοκρατία.
Μέ ἀοριστίες, δέν μπορεῖ νά βολέψη ἐπί πολύ ἡ κυβέρνηση τήν σχέση μας μέ τούς δανειστές μας. Μπαροῦφες τοῦ τύπου ¨δημιουργική ἀσάφεια¨ γιά νά τούς καθησυχάζει καί νά κάνει ὁ λαός μας ὑπομονή, δέν μποροῦν νά συνεχιστοῦν ἐπ’ἄπειρον.
Τό φάρμακο τοῦ Κέϋνς, δηλαδή ἡ διά τῆς ἐνισχυμένης κατανάλωσης τόνωση τῆς ζήτησης καί αὔξηση τοῦ ἐθνικοῦ προϊόντος, ἰσχύει γιά ἑνοποιημένες ἀγορές, ὅπου εἰσαγωγές καί ἐξαγωγές ἀντισταθμίζονται. Δέν συμβαίνει αὐτό στόν χῶρο τοῦ Εὐρωγκρούπ, ὅπου παρά τό κοινό νόμισμα κάθε κράτος ἐξακολουθεῖ (δυστυχῶς) ἀκόμη νά δείχνει ἀλληλεγγύη πρός τά ἄλλα κράτη-μέλη μόνο στό μέτρο πού τοῦ τό ἐπιτρέπει τό ἐκλογικό σῶμα του. Τά ἑλληνικά προϊόντα δέν εἶναι τῆς ποσότητας καί τῆς ποιότητας πού νά συναγωνίζονται αὐτά τῶν ἑταίρων μας. Ἄρα ἡ αὔξηση τῆς κατανάλωσης μας θά πρέπει νά καλυφθῆ μέ νέα δάνεια ἀπό αὐτό πού ὀνομάζουμε Τρόϊκα καί πού ἄλλοι λένε Θεσμούς.
Νέα δάνεια, ἐν ὄψει τοῦ ὕψους τῶν παλαιῶν καί τοῦ μεγέθους τῶν χρεωλυσίων γιά τήν ἐξυπηρέτηση τους δέν πρόκειται νά μᾶς χορηγήσουν οἱ δανειστές μας, ἐφόσον ξεφεύγουμε ἀπό τό πρόγραμμα στό ὁποῖο ἔχουμε συμφωνήσει.
Ἡ λύση θά ἦταν νά κάνουμε ἐκλογές γιά νά ἀποκτήσουμε περισσότερη αὐτοδιαχείριση καί ἱκανώτερη κυβέρνηση. Ἀλλά οἱ ἐκλογές αὐτές- καθαυτές εἶναι μιά δαπανηρή ὑπόθεση καί μέ κλειστές τίς στρόφιγγες τοῦ δανεισμοῦ εἶναι ἀνέφικτες. Θά βράσουμε στό ζουμί μας. Ὑπάρχει μία μόνο διέξοδος: Παραγωγή. Νά πεισθοῦν νά περιστείλουν οἱ διάφορες ὁμάδες τίς ἀπαιτήσεις τους γιά νά αὐξήσουμε τό ἐθνικό προϊόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου