Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

Γράμμα 268: Ἑρμηνευτικό πρόβλημα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 268
 
Ὅταν ὁ κ. Ἀλ. Καλύβης, μέλος τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ Σύριζα, δήλωσε προχθές, ὅτι ἐάν δέν ἐπιτευχθῆ μιά ἱκανοποιητική συμφωνία μέ τούς ¨Θεσμούς¨, «ἡ κυβέρνηση θά πρέπει νά ρωτήση καί τόν κόσμο μέσω ἐκλογῶν ἤ δημοψηφίσματος», κανείς δέν ἀπέδωσε στήν δήλωση του ἰδιαίτερη σημασία. Ὁ κ. Καλύβης εἶναι μέλος τῆς ἀκραίας Ἀριστερῆς Πλατφόρμας καί ἡ δήλωση του θάφτηκε στίς πίσω σελίδες μερικῶν ἐφημερίδων.
Ὅταν ὅμως ἐπανέλαβε σήμερα τά ἴδια ὁ κ. Βαρουφάκης, ὁ ὁποῖος ἐκπροσωπεῖ τήν κυβέρνηση στήν διαπραγμάτευση καί μέ τούς δανειστές μας, προκάλεσε ἀμέσως παγκόσμια ἀναστάτωση. Ποιό θά εἶναι τό νόημα αὐτῆς τῆς ἐνέργειας; Οἱ ἑταῖροι μας δέν πρόκειται νά ὑποχωρήσουν ἐπειδή ὁ ἑλληνικός λαός δέν θά ἐγκρίνη τήν ἀκαμψία τους. Ἡ κυβέρνηση δέν ἔχει ἀνάγκη νά ἀναβαπτισθῆ ἡ ἐντολή της.
Πρόκειται λοιπόν γιά τήν μεθόδευση τῆς λαϊκῆς ἔγκρισης γιά τήν ἔξοδο ἀπό τό εὐρώ καί τήν ἐπιστροφή στήν δραχμή; Ἤ ἁπλῶς περί μίας νέας μπαρούφας – κουβέντα νά γίνεται;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου