Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Γράμμα 283: Κατρούγκαλος


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 283

Ὁ ἀναπληρωτής-ὑπουργός Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης ξεπέρασε αὐτές τίς ἡμέρες σέ ἀπασχόληση τῶν ΜΜΕ μέ τά ἔργα του τόν πολύν κ. Βαρουφάκη. Ἡ ἀποκάλυψη πού ἔκανε τό ¨Βῆμα¨, ὅτι ἐνῶ ἦταν εὐρωβουλευτής τοῦ Σύριζα ἀνελάμβανε ἐργολαβικῶς δίκες ἐναντίον τοῦ Δημοσίου, σήμαινε δραστηριότητα πού ἦταν σύννομη μέν, ἀλλά παρέβαινε τά καλά ἤθη. Τό ἐξωφρενικό ἦταν, πώς ὅταν ἔγινε βουλευτής καί στίς παραμονές τῆς ὑπουργοποιήσεως του, πού εἶχε ἐξαγγείλει ὅτι θά ἐπαναπροσλάβει 3.500 ὑπαλλήλους στό Δημόσιο πού ἀπολύθηκαν ἤ ἐτέθησαν σέ διαθεσιμότητα καί ζητοῦσαν νά ἐπαναπροσληφθοῦν, ὑπέγραψε ὁ ἴδιος ἤ τό δικηγορικό γραφεῖο του ἕνα πλῆθος ἀγνώστου ἀριθμοῦ ἀκόμη ἰδιωτικῶν συμφωνητικῶν μέ τά πρόσωπα αὐτῆς τῆς κατηγορίας. Οἱ πελάτες του ἐπλήρωναν ἕνα πάγιο ποσόν γιά ἔξοδα τῆς δίκης καί ἐκχωροῦσαν ἀπό τά χρήματα πού θά εἰσέπρατταν ἕνα 12% ἐπί τῶν ἀκαθαρίστων ποσῶν. Ὅπως καί νά κατέληγε ἡ διαφορά, εἴτε μέ δικαστική ἀπόφαση εἴτε μέ παραδοχή τῆς ἀπαιτήσεως των ἀπό τό Δημόσιο. Τό ¨Βῆμα¨, πού ἔχει γίνει τελευταίως πάλι ἀντικυβερνητικό, ὑπολόγισε ὅτι ὁ κ. Κατρούγκαλος ἑτοίμασε δωράκι στόν ἑαυτό του 1,5 δισεκατομμυρίου.
Ὁ κ. Κατρούγκαλος ἀντέταξε ἄμυνα κατά τό προηγούμενο Βαρουφάκη. Ἔδωσε σειρά ἀντιφατικῶν ἐξηγήσεων. Ὅτι πρόκειται γιά συκοφαντία τῆς ἀντιπολίτευσης. Ὅτι τίς συμβάσεις αὐτές δέν ὑπέγραψε ἐκεῖνος, ἀλλά τό γραφεῖο του ἀπό τό ὁποῖο ἔχει ἀποχωρήσει. Ὅτι ἡ σύμβαση πού φωτοτυπία της δημοσίευσε τό ¨Βῆμα¨, εἶναι πλαστογραφημένη. Ὅτι ὅταν ἀποδειχθῆ ἀληθινή, θά φύγη αὐτός γιά πάντα ἀπό τήν Ἑλλάδα.
Εἶναι πραγματικά ἄτυχος ὁ κ. Τσίπρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου