Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Γράμμα 282: Ἀγώνας Πολυμέτωπος


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 282
 
Ἡ Ἕνωση Κέντρου θεωροῦσε κατόρθωμα, ὅτι εἶχε κάνει Διμέτωπο Ἀγώνα.
Ὁ Σύριζα δίνει μάχη ἀπό τήν μιά μεριά μέ τούς Θεσμούς, πού δέν θέλουν νά μᾶς δώσουν χρήματα πρίν τούς δώσουμε νούμερα (κατ’ἄλλην ἐκδοχήν: πού θέλουν νά μᾶς δανείσουν, ἐνῶ ἐμεῖς θέλουμε ἀξιοπρέπεια καί ἐλπίδα) καί ἀπό τήν ἄλλη μέ τούς ἐγχώριους Μνημονιακούς, οἱ ὁποῖοι ἐπιδιώκουν τήν ἐξάρτηση τῆς χώρας μας ἀπό τούς ξένους.
Πολυμέτωπος Ἀγώνας εἶναι τό τωρινό ἐπίτευγμα, πού γίνεται μέσα στίς τάξεις τοῦ Σύριζα. Λαφαζάνης κατά Τσίπρα, διότι δέν τηρεῖ τίς προεκλογικές ὑποσχέσεις του. Τσίπρας ἐναντίον Κωνσταντοπούλου, γιά τήν ἐξωτερική της πολιτική. Κωνσταντοπούλου ἐναντίον τῶν βουλευτῶν πού θέλουν αὐτοκίνητα. Βαρουφάκης (πού δέν θέλει αὐτοκίνητο γιατί ἔχει τήν χιλιάρα του) ἐναντίον Βούτση πού μπῆκε στά χωράφια του. Κάθε ὑπουργός ἔχει ἀντιμαχία μέ τόν ἀναπληρωτή του καί κάθε γενικός γραμματέας ἀπέκτησε ἀναπληρωτή γιά νά μπορεῖ νά τόν διαψεύδει. Ὁ Σύριζα στό σύνολό του δέχεται στά νῶτα του τήν ὀργανωμένη ἐπίθεση τῶν μπαχαλάκηδων πού θέλουν τήν κατάργηση κάθε ἐξουσίας.
Δέν πρόκειται νά πλήξουμε αὐτόν τόν καιρό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου