Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

Γράμμα 265: Δικαιούμαστε μιά ἐξήγηση - Φταίει ὁ Σαμαρᾶς


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 265
 
Πέρασαν 48 ὧρες ἀπό τότε πού ἔκλεισε ἡ ἀστυνομία μέ κορδέλες τό κέντρο τῆς Ἀθήνας, προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος καί γιά νά πᾶς ἀπό τήν ἀρχή τῆς Πανεπιστημίου στήν Πλατεία Ἐξαρχείων ἔπρεπε νά κατεβῆς στήν Ὁμόνοια καί νά παρακάμψης τό Πολυτεχνεῖο.
Ὁ κοσμάκης ἔλεγε, ὅτι θά ἦταν μέτρα προστασίας ἑνός ὑψηλοῦ ξένου. Ἀλλά τέτοιος ξένος δέν ἦρθε αὐτήν τήν ἡμέρα. Κατόπιν λεγόταν, ὅτι κλείστηκαν οἱ δρόμοι γιά τήν πραγματοποίηση τῆς μεταγωγῆς τῆς Ἀγγελικῆς τῶν τρομοκρατῶν στόν ἐφέτη ἀνακριτή. Ἀλλά ὅσο καί νά ὑπῆρχε κίνδυνος ἑνός ἐγχειρήματος ἀπό μέρους τῶν συνεργατῶν της πού ἐξακολουθοῦν νά βρίσκονται στό κλαρί γιά νά τήν ἀπελευθερώσουν, ἀρκοῦσε ἡ μεταφορά της μέ ἕνα αὐτοκίνητο τῆς ἀστυνομίας καί μιά μικρή φρουρά σέ 2-3 ἄλλα τέτοια αὐτοκίνητα. Ὄχι νά παραλύση τό κέντρο τῆς Ἀθήνας.
Δικαιούμαστε οἱ πολῖτες πού καταταλαιπωρηθήκαμε τήν ἡμέρα ἐκείνη νά πληροφορηθοῦμε ὑπεύθυνα τόν λόγο τῆς ταλαιπωρίας μας.
 
***

Προκάλεσε πάταγο χθές ἡ ἀπίθανη διαταγή τοῦ ἁρμόδιου ὑποστράτηγου τῆς Ἀστυνομίας νά ἀφήνονται ἐλεύθεροι ὅλοι οἱ παράνομα εἰσερχόμενοι στήν χώρα ἀλλοδαποί καί νά τούς ἐπιδίδεται ἀπόφαση ἀπέλασης μέ προθεσμία 30 ἡμερῶν, καί ἄν δέν φεύγουν νεώτερη μέ προθεσμία νά φύγουν σέ 6 μῆνες, καί αὐτοί πού ἦταν ἤδη κρατούμενοι στήν Ἀμυγδαλέζα καί σέ ἄλλα Κέντρα Κράτησης νά ἀφεθοῦν ἐάν θέλουν νά κατοικήσουν ἀλλοῦ.
Ὁ ἀναπληρωτής-ὑπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γ. Πανούσης δήλωσε παρευθύς ὅτι ἡ διαταγή αὐτή ἀποτελοῦσε προβοκάτσια ἐναντίον τῆς κυβέρνησης. Ὅτι ὁ φταίχτης ὑποστράτηγος (τόν ὁποῖον ὑποβίβαζε λεκτικά σέ ταξίαρχο) εἶχε «αὐτοαποκεφαλισθῆ» καί ὅτι εἶναι θέμα ὡρῶν νά ἀποκαλυφθῆ ποιός κρύβεται πίσω ἀπό αὐτήν τήν προβοκάτσια.
Ἄς περιμένουμε λοιπόν. Στό μεταξύ ἴσως ἡ ἀναπληρώτρια ὑπουργός Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς κ. Χριστοδουλοπούλου, πού καθυστερεῖ παραδόξως ἡ ὁρκωμοσία της, ἀναλάβη τά καθήκοντά της καί μᾶς κάνη ἐκείνη τήν ἀποκάλυψη.
Ἡ «Αὐγή» σήμερα πάντως γράφει (στήν σελίδα 7) ὅτι γιά τήν ἀναστάτωση τῆς κοινῆς γνώμης ἀπό μιά παράτυπη διαταγή ἑνός στελέχους τῆς ἀστυνομίας ὑπεύθυνος εἶναι ὁ κ. Σαμαρᾶς. Ἐνήργησε στήν προσπάθειά του νά ἐπιστρέψη ἀπό τήν κομματική του περιθωριοποίηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου