Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Γράμμα 288: Τό ἀεροπορικό δυστύχημα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 288
 
Ἀκόμη δέν ἔχει συνέλθει ὁ κόσμος ἀπό τήν τραγωδία τοῦ φρικτοῦ θανάτου 150 ἐπιβατῶν καί τοῦ πληρώματος τοῦ γερμανικοῦ ἀεροπλάνου. Οἱ ἁρμόδιοι ἐρευνητές καί οἱ παντοειδεῖς σχολιαστές ἔκαναν πλῆθος ὑποθέσεων γιά τήν αἰτία τοῦ δυστυχήματος. Χάρις στήν ἀνεπτυγμένη σύγχρονη τεχνολογία μίλησαν τά μαῦρα κουτιά καί ἀπεκάλυψαν, ὅτι δέν ἐπρόκειτο γιά ἀτύχημα, ἀλλά ἐκτέλεση τῆς ἀπόφασης ἑνός ἀνθρώπου, τοῦ πιλότου, πού ἤθελε νά αὐτοκτονήση καί ἀδιαφόρησε γιά τό πόσους ἄλλους θά ἔπαιρνε στό λαιμό του.
Ἡ σύγχρονη τεχνολογία εἶχε λάβει πολλά μέτρα γιά νά μήν συμβῆ τέτοιο ἀτύχημα. Συνεχής ἐξακρίβωση τῆς διατήρησης τῆς ἀρτιότητας τοῦ ὑλικοῦ. Ἀποκλεισμός τῶν ὑπόπτων τρομοκρατίας καί πολλαπλοί ἔλεγχοι τῶν ἀποσκευῶν κάθε ἐπιβάτη. Τακτικές ἐξετάσεις τῆς ὑγείας τοῦ προσωπικοῦ, περιλαμβανομένης καί τῆς νοητικῆς καί τῆς ψυχικῆς του. Τό νά ὑπάρχουν πάντοτε δύο ἱπτάμενοι στό πιλοτήριο καί σύστημα αὐτόματης πλεύσης. Θωρακισμένη πόρτα γιά τήν ἄμυνα κατά τῶν ἐπιβατῶν πού δέν εἶχε γίνη ἀντιληπτό πώς ἦταν τρομοκράτες. Πολλαπλά συστήματα συναγερμοῦ.
Ὅλα αὐτά μπόρεσε νά τά ὑπερβῆ ὁ πιλότος πού γιά νά σταματήση τήν κατάθλιψή του αὐτοκτόνησε παίρνοντας μαζί του στόν θάνατο πάνω ἀπό 150 ἀνθρώπους καί βυθίζοντας στήν λύπη στήν ὑπόλοιπη ζωή τους χιλιάδες ἄλλους.
Μέ ὅλη τήν μετεωρική πρόοδο τῆς τεχνολογίας, τό κυρίαρχο στοιχεῖο παραμένει ὁ ἄνθρωπος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου