Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 549: Εὐπρόσδεκτη παγκοσμιοποίηση

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 549/Τρίτη 05.01.2016
 
Εὐπρόσδεκτη παγκοσμιοποίηση
 
Τό 2015 ἔκλεισε καί τό 2016 ἄνοιξε μέ ἕνα καλό νέο. Ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας ἀνακοίνωσε ὅτι θεωρεῖ πώς ἐπῆλθε τό τέλος τῆς ἐπιδημίας τοῦ ἰοῦ Ἔμπολα στήν Γουϊνέα, καθώς εἶχαν παρέλθει οἱ σαράντα δύο ἀπαραίτητες ἡμέρες χωρίς νέο κροῦσμα. Λίγο νωρίτερα εἶχε προβεῖ σέ παρόμοια ἀνακοίνωση γιά τήν Σιέρρα Λεόνε, ἐνῶ ἀναμένεται νά συμβεῖ τό ἴδιο καί μέ τήν Λιβερία πολύ σύντομα. Καί αὐτό χάρις στήν συνδρομή σέ ὑλικό καί προσωπικό ἀπό τό ἐξωτερικό (ἀπό δυτικές κυρίως χῶρες).
Βέβαια, καί οἱ τρεῖς χῶρες πού κτυπήθηκαν ἀπό τήν ἐπιδημία τό 2013 θά παραμείνουν γιά καιρό ὑπό στενή παρακολούθηση γιά τόν κίνδυνο ὑποτροπῆς. Ἀλλά, τουλάχιστον, στέλνουν τό μήνυμα ὅτι ἡ διεθνής κινητοποίηση, πού εἶναι καί αὐτή μιά ἐκδοχή τῆς παγκοσμιοποίησης, μπορεῖ νά ἔχει εὐεργετικά ἀποτελέσματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου