Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 573: Καρατομήσεις…

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 573/Παρασκευή 29.01.2016
 
Καρατομήσεις…
 
Διαμαρτυρήθηκε ἡ Ἕνωση Ἀρχαιολόγων Ἑλλάδας ¨Ήώς¨ «γιά τήν αἰφνίδια καί ἀναιτιολόγητη ἀποπομπή τῆς διευθύντριας Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων τοῦ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ… καί τήν τοποθέτησή της σέ ἄλλη, οὐσιαστικά ἀνενεργή, διεύθυνση [κοινῶς ¨στό ψυγεῖο¨], μέ ὑπουργική ἀπόφαση.»
Καλή ἡ διαμαρτυρία, ἀλλά ἀδόκιμη ἡ φρασεολογία. Δέν ὑπῆρξε ¨αἰφνίδια¨ ἡ ἀποπομπή. Ὅπως κάθε ἀνάλογη ἀποπομπή ἀποτελοῦσε μέρος τοῦ κυβερνητικοῦ προγράμματος τῆς πλήρους (καί πρωτοφανοῦς γιά τήν μεταπολίτευση) κομματικοποίησης τοῦ κράτους. Ἔπρεπε, ὡς ἐκ τούτου, νά ἀναμένεται ἐάν τό θῦμα δέν πληροῦσε – καί, ὅπως προκύπτει, δέν πληροῦσε – τά συριζαϊκά κριτήρια καταλληλότητας.
Οὔτε ¨ἀναιτιολόγητη¨ ὑπῆρξε. Ὅπως δέν ὑπῆρξαν ἀναιτιολόγητες οἱ ἀποπομπές πού προηγήθηκαν. Ἀφοροῦσαν ἄτομα δίχως τό ἀναγκαῖο σύγχρονο ¨πιστοποιητικό κοινωνικῶν φρονημάτων¨ (δηλαδή ἐπαρκοῦς καί εἰλικρινοῦς ¨ἀριστεροφροσύνης¨)!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου