Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 550: Κυβερνητικές ὑποκρισίες καί ὑστεροβουλίες

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 550/Τετάρτη 06.01.2016
 
Κυβερνητικές ὑποκρισίες καί ὑστεροβουλίες
 
Στή ζούλα (ἴσως, γιατί, ὡς συνήθως, οἱ περισσότεροι βουλευτές δέν εἶχαν διαβάσει τό κείμενο) ψηφίστηκε, μέ τόν Νόμο γιά τό Σύμφωνο Συμβίωσης, διάταξη πού αὐξάνει τίς ποινές φυλάκισης γιά παρακώλυση τῆς ἐλεύθερης μετακίνησης στίς ἀερομεταφορές, στό σιδηροδρομικό δίκτυο καί – αὐτό ἀποτελεῖ ἔκπληξη – στό ἐθνικό ὁδικό δίκτυο. Τό ¨αὐξάνει¨ τρόπος τοῦ λέγειν, γιατί, ὡς τώρα, τό κλείσιμο αὐτοκινητοδρόμων καί ἐθνικῶν ὁδῶν ἔμενε οὐσιαστικά ἀτιμώρητο!
Ἀπό μία ἄποψη ἡ πάταξη αὐτῆς τῆς ἀντικοινωνικῆς μορφῆς διεκδικήσεων ἦταν ἐπιβεβλημένη. Ἐκεῖνο πού προξενεῖ, ὡστόσο, ἐντύπωση εἶναι ὅτι ἡ διάταξη ἦρθε γιά ψήφιση ἀπό τό κόμμα πού ἀναδείχθηκε ὑποκινῶντας, ἐπικροτῶντας καί συμμετέχοντας σέ κινητοποιήσεις αὐτῆς τῆς μορφῆς (καί ἀκόμα χειρότερες ἀπό κάθε πλευρά)!
Εἶναι προφανές ὅτι τό κίνητρο γιά αὐτήν τήν ¨κωλοτούμπα¨ τῆς κυβέρνησης δέν ἦταν νά ἐξορθολογήση τίς μορφές διαμαρτυρίας, ἀλλά νά στερήση τούς ἀγρότες ἀπό τήν πάγια τακτική τους νά διαμαρτύρονται κλείνοντας δρόμους καί κόβοντας στή μέση τή χώρα ὅποτε τούς δυσαρεστοῦν κάποια μέτρα ἤ ὅποτε ἔχουν κάποιες διεκδικήσεις, ἀνεξάρτητα ἀπό τό ἄν ἔχουν δίκιο ἤ ὄχι καί ἀνεξάρτητα ἀπό τό μέγεθος τῆς ζημιᾶς πού προκαλοῦν στήν χώρα. Ἐνόψει τῆς ψήφισης νόμων πού θά πλήξουν σημαντικά τά κεκτημένα τῶν ἀγροτικῶν πληθυσμῶν φυσικά!
Ἡ ὑποκρισία/ὑστεροβουλία τῆς κυβέρνησης ἀναδεικνύεται ἀπό τό γεγονός ὅτι, ἐνῶ ἀπό τή μία δυσχεραίνει (διά τῆς ποινικοποίησης) τό κλείσιμο τῶν δρόμων τοῦ ἐθνικοῦ δικτύου, ἀπό τήν ἄλλη διευκολύνει τό κλείσιμο τῶν δρόμων τῶν ἀστικῶν δικτύων. Δέν πᾶνε καλά-καλά οὔτε δύο μῆνες ἀφότου τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης ἔφερνε διατάξεις στό πολυνομοσχέδιό του, πού συνέδεαν τό ὕψος τῆς τιμωρίας γιά ἀδικήματα παρακώλυσης συγκοινωνιῶν μέ τό πόσο σημαντικές ἦταν οἱ διεκδικήσεις τῶν διαδηλωτῶν. Συγκεκριμένα, ἐπαφιόταν στόν δικαστή νά κρίνη ἄν καταλήψεις ἤ παρακώλυση συγκοινωνιῶν τελέστηκαν γιά τήν προάσπιση μείζονος κοινωνικοῦ συμφέροντος ἤ ἄν ὁ κίνδυνος ἀπό αὐτές ἦταν ἀσήμαντος ἤ ἄν ἡ ζημιά πού προκάλεσαν ἦταν ἀσύμμετρα μεγάλη…
Προφανῶς, ἡ κυβέρνηση ἔχει ἀκόμα ἀνάγκη τούς διαδηλωτές τῶν ἀστικῶν κέντρων γιά νά ἐπιβάλλη τήν τάξη της. Ὅταν αὐτή δέν θά κινδυνεύη ἀπό αὐτούς ἤ ἀπό αὐτούς θά διακυβεύεται ἡ ἐξουσία της, θά δοῦμε τί θά γίνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου