Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 555: Ἄλλαξε ἡ πολιτική σκηνή

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 555/Δευτέρα 11.01.2016
 
Ἄλλαξε ἡ πολιτική σκηνή
 
Ὁ μεγάλος ἡττημένος τῶν χθεσινῶν ἐκλογῶν γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ προέδρου τῆς Ν. Δημοκρατίας εἶναι ὁ κ. Τσίπρας.
Οἱ δύο ὑποψήφιοι πού ἔδιναν τήν μάχη μεταξύ τους, δέν μποροῦσαν φυσικά νά σταματήσουν τόν πόλεμο μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ. Καί ὁ κ. Μεϊμαράκης ἐξακολουθοῦσε νά ἐξαπολύει ἐναντίον του μαγκιές πού καταδιασκέδαζαν τό κοινό, ἀλλά οἱ ἐπαγγελίες του γιά τό πῶς θά κυβερνήση αὐτός τήν χώρα ἦταν νεφελῶδεις καί ἀντιφατικές, τραυματίζοντας τήν ἀξιοπιστία του. Ὁ Κυριάκος ἀντιθέτως ἔλεγε λίγα ἀλλά γερά θεμελιωμένα, πού ζωήρεψαν τίς ἐντυπώσεις πού εἶχε ἀφήσει τῆς ὑψηλῆς πολιτικῆς του μόρφωσης καί τοῦ πραγματοποιοῦ ὑπουργοῦ. Μέσα σέ 15 ἡμέρες ἀπό τήν μειοψηφία κατέκτησε τήν πλειοψηφία τοῦ κόμματος.
Ἔτσι τό ἔφερε στόν προθάλαμο τῆς ἐξουσίας. Τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ λοῦ ἔχει βαρεθῆ ἀπό τήν ἀναντιστοιχία λόγων καί πράξεων τοῦ κ. Τσίπρα. Στίς ἑπόμενες ἐκλογές λοιπόν θά κληθῆ ὁ Κυριάκος νά κυβερνήση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου