Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 571: Πενία τέχνας κατεργάζεται

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 571/Τετάρτη 27.01.2016
 
Πενία τέχνας κατεργάζεται
 
Κατά τόν γάλλο δοκιμιογράφο καί ἱστορικό Ζάν Σεβιλλά μία πρακτική ὕπουλης ὁλοκληρωτικῆς ὑφῆς εἶναι ἡ δαιμονοποίηση τοῦ ἰδεολογικοῦ ἀντιπάλου. Μέ αὐτό τό ὅπλο παρακάμπτεται ἡ συζήτηση, ὁ διάλογος καί ἡ ἐπιχειρηματολογία, καί ἐπιλέγεται ἡ ἀντιπαράθεση μέ βάση ἕναν a priori κακό χαρακτηρισμό. «Ἀποσκοπεῖ στήν ἀφαίρεση τοῦ λόγου ἀπό αὐτόν πού ἀντιλέγει, ὁ ὁποῖος μετατρέπεται σέ ἕνα στόχο πού πρέπει νά ἐξοντωθῆ. Χωρίς, ὅμως, νά χυθῆ αἷμα: ἁπλᾶ μέ τήν διάχυση τῶν λέξεων. Τῶν λέξεων τῆς καλῆς συνείδησης. Τῶν λέξεων τῶν μεγάλων συναισθημάτων. Τῶν λέξεων πού σκοτώνουν… Συνίσταται κατ’ἀρχήν στό νά ἐνσταλάξη στό φαντασιακό μιᾶς χώρας τό ἀρχέτυπο τοῦ κακοῦ… Στή συνέχεια, ἡ συνηθισμένη τεχνική ὁδηγεῖ στήν ἐξομοίωση τοῦ ἀντιπάλου μέ τό ἀρχέτυπο τοῦ κακοῦ… Τό κατηγορητήριο μπορεῖ νά διατυπώνεται ξεκάθαρα ἤ μέ ὑπαινιγμούς: κάθε ἀντίπαλος μπορεῖ νά κατηγορηθῆ ὄχι γιά αὐτό πού σκέπτεται, ἀλλά γιά τίς σκέψεις πού τοῦ ἀποδίδουν. Καί, ὅπως ἐπιβάλλει ὁ μανιχαϊσμός, στό τέλος δρομολογεῖται μία ἄλλη λογική: ἡ δαιμονοποίηση.», κατά τόν γάλλο στοχαστή.
Στά λόγια του ἀποτυπώνεται ἐναργέστατα ἡ τακτική τοῦ πρωθυπουργοῦ πρός τόν νέο ἐπικεφαλῆς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης κατά τήν χθεσινή ἀντιπαράθεσή τους στή Βουλή, ἀλλά καί ὅλη ἡ στάση τῆς συγκυβέρνησης ἀπέναντι στόν Κυριάκο Μητσοτάκη ἀφότου αὐτός ἐκλέχθηκε στό ἀξίωμά του. Στόν λόγο τους κυριαρχοῦν μομφές τοῦ τύπου ¨γόνος πολιτικοῦ τζακιοῦ¨, ¨νεοφιλελεύθερος¨, ¨ὁμοϊδεάτης τοῦ ΔΝΤ¨ καί δέν συμμαζεύεται… Ἀπό ἀντεπιχειρήματα… μηδέν!
Κατά κάποιον τρόπο: «πενία (ἐπιχειρημάτων) τέχνας (κατασυκοφάντησης) κατεργάζεται».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου