Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015

Γράμμα 405: Μᾶς ἀρέσουν, δέν μᾶς ἀρέσουν


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 405
 
Δέν εἴχαμε τήν καλή τύχη νά ἔχουν ἀναδειχθεῖ τήν ἐποχή αὐτή ἡγέτες τοῦ ἀναστήματος τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια καί τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου. Μέτριοι ὡς κακοί εἶναι οἱ ἐπικεφαλῆς τῶν δημοκρατικῶν κομμάτων. Μιλᾶμε γιά τά κόμματα πού θέλουν νά μείνει ἡ Ἑλλάδα στήν Εὐρώπη καί νά μήν ἀπολήξη σέ μία νεοκομμουνιστική δικτατορία.
Τό Ναί στήν Εὐρώπη ἐκφράζουν στόν πολιτικό χώρο ἡ Ν.Δ., τό Ποτάμι καί τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Τήν κρίση μας γιά τήν ἡγεσία τῆς Ν.Δ. ἔχουμε ἐκφράσει πολύ πρόσφατα. Μεταξύ ὅλων τῶν εὐρωπαϊστῶν ἐπικρατεῖ μία ἀπογοήτευση καί δυσπιστία γιά τίς ἱκανότητες τοῦ συνόλου τοῦ πολιτικοῦ κόσμου.
Ἐπί χρόνια ἀγωνιζόμαστε στό Κ.Σ.Μ. γιά τή δημιουργία ἑνός καινούργιου κόμματος πού θά δώσει μιά καλή κυβέρνηση σ’αὐτόν τόν τόπο, ἔπειτα ἀπό ἀλλεπάλληλες πενιχρές κυβερνήσεις. Δέν τό ἐπιτύχαμε.
Ὅλα δείχνουν, ὅτι τό φθινόπωρο θά ἔχουμε νέες ἐκλογές, γιατί ὁ Σύριζα ἀδυνατεῖ νά τά βγάλη πέρα μέ τίς συνιστῶσες του καί θά προσπαθήση νά ἀποκτήση μία πιό πειθαρχημένη κοινοβουλευτική ὁμάδα.
Εἶναι ἐθνική ἀνάγκη νά τίς χάση. Καί γι’αὐτό ἀπαιτεῖται νά παλαίψουν ἐναντίον ἡ Ν.Δ., τό Ποτάμι καί τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου