Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

Γράμμα 397: Ἀντιευρωπαϊσμός


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 397
 
Ἡ ἐχθρότητα πρός τήν Δύση ἔχει βαθειές ρίζες στόν ἑλληνικό λαό. Οἱ ἀπαρχές της βρίσκονται στήν ρωμαϊκή κατάκτηση, στήν διάσπαση τῆς αὐτοκρατορίας σέ ἀνατολική καί δυτική πού ἡ κάθε μία προσπάθησε νά στρέψη τούς βαρβάρους ἐναντίον τῆς ἄλλης, στό Σχῖσμα τῶν ἐκκλησιῶν καί στήν Φραγκοκρατία.
Πολύ Ἕλληνες προτίμησαν τό σαρίκιον τοῦ Ὀθωμανοῦ ἀπό τήν λατινικήν τιάραν. Στούς πολέμους τῶν δυτικῶν κρατῶν μέ τήν Τουρκία, δέν ἦταν λίγοι οἱ Ἕλληνες πού πολέμησαν ὑπό τήν σημαία τῶν ἀλλοπίστων.
Στόν 19ο αἰώνα προστέθηκε τό μῖσος γιά τήν Ἱερή Συμμαχία πού στήν ἀρχή τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης ἔδωσε τό ἐλεύθερο στόν Σουλτάνο νά τήν πνίξη στό αἷμα. Ἡ εὐρωπαϊκή κοινή γνώμη ὅμως ὁδήγησε στήν ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου καί τήν ἀποστολή τοῦ στρατηγοῦ Μαιζῶνος στήν Πελοπόννησο πού ἔκαναν τήν Ἑλλάδα ἐλεύθερη. Ἀλλά γιατί μέ τήν συνθήκη τῆς εἰρήνης στρίμωξαν τό ἑλληνικό κράτος οἱ Τρεῖς Σύμμαχοι σέ μιά γωνιά τῆς Βαλκανικῆς καί δέν τοῦ ἔδωσαν τήν Πόλη καί τήν Ἁγιά Σοφιά; Γιατί ἐμπόδιζαν ἀργότερα τήν ἕνωση τῆς Κρήτης μέ τήν Ἑλλάδα;
Οἱ μεγάλοι πολιτικοί μας, Καποδίστριας, Χαρίλαος Τρικούπης, Ἐλευθέριος Βενιζέλος καί στόν 20ο αἰώνα ὁ Καραμανλῆς, ἤθελαν νά γίνη ἡ χώρα μας πέρα ὡς πέρα εὐρωπαϊκή. Ὁ κόσμος ὅμως παρέμεινε ἀντίθετος στήν εἰσαγωγή ὀθνίων θεσμῶν. Καί ἀγανακτοῦσαν κατά τῶν Εὐρωπαίων ὅλοι κατά καιρούς ὅταν ἕνα εὐρωπαϊκό κράτος στρεφόταν ἐναντίον τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων μας.
Ὁ Ἀντιδυτικισμός κορυφώθηκε στόν χῶρο τῆς κομμουνιστικῆς Ἀριστερᾶς, ὅταν οἱ Ἀμερικανοί βοήθησαν τόν Ἐθνικό Στρατό νά νικήση τήν ἀπόπειρα τοῦ σοβιετικοῦ μπλόκ νά κατακτήση τήν Ἑλλάδα. Ἔκτοτε ἡ κομμουνιστική καί κομμουνιστογενής Ἀριστερά εἶναι μονίμως φανατικοί πολέμιοι τῆς Εὐρώπης, ἡ ὁποία εἶναι ἡ συγκεκριμενοποίηση τῆς Δύσης στά ἑλληνικά πράγματα.
Ἡ χώρα μας ἔχει προσχωρήσει στούς ὀργανισμούς πού προωθοῦν τήν εὐρωπαϊκή ἑνοποίηση καί λάβει ἀπό αὐτούς πολυδιάστατη βοήθεια. Ὁ Τσίπρας, τόν ὁποῖον ἡ ἐπιπολαιότητά μας ἀνέβασε στήν ἐξουσία, γιά νά πάρη τά λεφτά ἀπό τούς Θεσμούς τά ὁποῖα μᾶς εἶναι ἀπαραίτητα γιά νά ἐπιβιώσουμε, ἔπαψε νά ἀνεμίζει τήν ἀντιευρωπαϊκή σημαία καί μεταμφιέσθηκε σέ ἐνθουσιώδη εὐρωπαϊστή. Δέν χάνει ὅμως τήν εὐκαιρία ὅταν δέν συνδιαλέγεται μέ τήν εὐρωπαϊκή ἡγεσία, νά κατηγορεῖ τούς εὐρωπαϊκούς λαούς γιά ἀσπλαχνία καί γιά τήν προσπάθειά τους νά μᾶς ἐκμεταλλευτοῦν οἰκονομικά σύμφωνα νά τήν ἀποικιοκρατική παράδοση τους. Τά δημοσιογραφικά ὄργανα τῆς παράταξης του ἔχουν δημοσιεύσει πλῆθος γελοιογραφιῶν πού ἐμφανίζουν τήν Μέρκελ μέ τό μουστάκι τοῦ Χίτλερ, τόν Σώϋμπλε μέ κράνος Ἔς-Ἔς, κ.ο.κ. Ἡ Γερμανία ἔχει ἀνεβῆ πλέον τήν κορυφή τοῦ ἀντιευρωπαϊσμοῦ.
Αὐτά δέν προάγουν βεβαίως τόν δρόμο τῆς συνεργασίας μέ τήν Εὐρώπη καί ὅσοι συριζαῖοι ἔχουν μυαλό παίρνουν ἀποστάσεις ἀπό τήν ἐκστρατεία τῆς δυσφήμησης τῆς Εὐρώπης.
Τό κακό εἶναι ὅτι καί στήν ὑπόλοιπη κοινή γνώμη, τήν πλειοψηφοῦσα, δέν λείπουν ἀντιευρωπαϊκές διαθέσεις. Διότι οἱ Εὐρωπαῖοι δέν ἔχουν ἀνοίξει ὅσο θά ἔπρεπε τό πουγγί τους. Διότι ὁ Σώϋμπλε ἤθελε νά μᾶς βγάλει ἀπό τό εὐρώ κ.λπ.
Χρειάζεται οἱ Ἕλληνες νά δοῦμε τήν ἱστορία τῶν σχέσεων μας μέ τούς ἄλλους εὐρωπαϊκούς λαούς χωρίς ψυχικές παρωπίδες. Πρωτίστως νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἡ σημερινή Γερμανία δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τήν Γερμανία τοῦ Χίτλερ. Καί πληθυσμιακά ἀκόμη οἱ ἐπιβιοῦντες ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ναζισμοῦ εἶναι ἐλάχιστοι. Σέ 10-15 χρόνια θά ἔχουν ὅλοι πεθάνει. Οἱ ἐχθρότητές μας πρός τά καθ’ἕκαστον εὐρωπαϊκά κράτη, τήν Ἀγγλία, τήν Γαλλία, τήν Ἰταλία κ.λπ. ἦταν προϊόν ἀντιθέσεων τῶν ἐποχῶν ἐκείνων. Σήμερα ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἔχει γίνει ἡ εὐρύτερη πατρίδα μας καί πρέπει μαζί μέ τούς ἄλλους εὐρωπαϊκούς λαούς νά κάνουμε τήν ἐπωνυμία της ἀπό διακήρυξη προθέσεων πραγματικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου