Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

Γράμμα 403: Τό συνέδριο ἤ τό δημοψήφισμα τῆς Ν.Δ.


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 403
 
Ἡ ἀλλοπρόσαλλη κυβέρνηση τοῦ Σύριζα ἔχει ζημιώσει μέσα σέ ἕνα πεντάμηνο τήν χώρα δεκάδες δισεκατομμύρια. Ἐάν ἐξακολουθήση νά τήν νέμεται, θά τήν διαλύση. Γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς διαταραγμένης συνοχῆς τοῦ κόμματος του ὁ Τσίπρας ἑτοιμάζεται νά πραγματοποιήση ἐκλογές τόν Σεπτέμβριο ἤ τόν Ὀκτώβριο. Τίς ἔχουν προαναγγείλει οἱ βασικοί ἐπιτελεῖς του.
Ποιά καλλίτερη εὐκαιρία νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν ἐφιαλτική κατοχή τῆς ἐξουσίας ἀπό τόν Σύριζα! Κανένα ὅμως ἀπό τά τρία κόμματα τῆς δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης δέν ἐμπιστεύεται τόν ἑαυτό του, ὅτι θά τίς κερδίση. Γι’αὐτό τά ἴδια καί τά δημοσιογραφικά ὄργανα πού πρόσκεινται σ’αὐτά, ὑποστηρίζουν πώς οἱ ἐκλογές θά ἀποτελέσουν καταστροφή. Καί ἐάν ἀληθεύει αὐτό, τό καθῆκον τους θά ἦταν νά ἀγωνιστοῦν σ’αὐτές ἀποκρύπτοντας τόν φόβο τους, ὅτι θά νικηθοῦν. Στήν πραγματικότητα θά τίς κερδίσουν ἑάν κατεβοῦν σ’αὐτές σέ ἑνιαῖο κόμμα, προσφέροντας στόν ταλαιπωρημένο ψηφοφόρο τήν προοπτική μιᾶς ἀξιόπιστης ἄρσης τῶν δεινῶν του.
Ἐδῶ ὅμως μπαίνουν στήν μέση οἱ ἀγκυλώσεις τῆς ΝΔ ἀπό τό παρελθόν. Ἡ ἐλπίδα ὅτι θά πάρη στά χέρια της τήν κυβέρνηση χωρίς συνεταῖρο. Ἡ δυσκολία τῆς συμφωνίας γιά τό ποιός θά εἶναι ὁ νέος ἀρχηγός. Ἡ διαδικασία τῆς ἀνεύρεσης του εἶναι μακρόσυρτη καί διεξάγεται ἀπό ἰδιότυπο Πολιτικό Συμβούλιο, πού εἶναι ἄγνωστο στό καταστατικό της, ἐνῶ δέν συγκαλοῦνται τά προβλεπόμενα ὄργανα. Ὁ προσωρινός ἀρχηγός Βαγγέλης Μεϊμαράκης συλλέκτης δηλώσεων βουλευτῶν πού ἀξιώνουν νά μονιποποιηθῆ ἡ ἀρχηγία του μέχρι τόν Ἀπρίλιο πού θά συνέλθη τό συνέδριο. Ἄλλα στελέχη προβάλλουν, ὅτι τό Συνέδριο ἔχει καταργηθῆ μέ τροποποίηση τοῦ Καταστατικοῦ. Αὐτό ὅρισε δημοψήφισμα μέ τήν συμμετοχή ὅλων τῶν μελῶν τοῦ κόμματος. Καί ἔτσι ἐξελέγη πρόεδρος ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς. (Στά ἀστικά κόμματα, εἶχε πεῖ κάποτε ὁ Γεώργιος Παπανδρέου, ὅτι οἱ κατάλογοι τῶν μελῶν τους, μοιάζουν μέ τά μνημεῖα τῶν νεκρῶν. Ἅπαξ ἀναγραφοῦν τά ὀνόματα δέν ἐπέρχεται ἄλλη μεταβολή.) Ἄν ἡ ΝΔ θελήση νά προχωρήση σέ δημοψήφισμα, ἡ διαδικασία τῆς προετοιμασίας του θά πάρει μῆνες ἀφοῦ θά ἔχουν γίνει πλέον οἱ ἐκλογές.
Πατριῶτες Νεοδημοκράτες, ἡ κατάσταση δέν ἐπιδέχεται τερτίπια πρός ἱκανοποίηση ἀτομικῶν φιλοδοξιῶν. Ἐργαστῆτε μέ πάθος γιά τήν ἑνοποίηση τῆς ΝΔ μέ τά ἄλλα δύο δημοκρατικά κόμματα γιά νά κερδίσετε τίς ἐκλογές τοῦ Σεπτεμβρίου ἤ Ὀκτωβρίου καί νά βγάλετε τήν χώρα ἀπό τήν καταστροφική πορεία στήν ὁποίαν τήν ἔχει καταδικάσει ὁ Σύριζα.
 
ΝΔ, Ποτάμι καί ΠΑΣΟΚ ἑνωθῆτε σέ ἑνιαῖο κόμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου