Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015

Γράμμα 398: Οἱ Ἐμπρηστές


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 398
 
Στόν β΄ παγκόσμιο πόλεμο καί στόν ἐμφύλιο μετά, ἔπεσαν χιλιάδες καί ἑκατομμύρια βόμβες, φωτοβολίδες καί τροχειοδεκτικές σφαῖρες σέ δασωμένες περιοχές. Προκαλοῦσαν περιορισμένης ἔκτασης πυρκαϊές, πού δέν ἦταν δύσκολη ἡ κατάσβεσή τους μετά τήν μάχη.
Αὐτό πού ἔγινε τό 2007 καί ἐπαναλήφθηκε ἐφέτος ἦταν προγραμματισμένος ἐμπρησμός. Μέ φωτιές πού ἔμπαιναν συγχρόνως σέ πολλά σημεῖα γιά νά κάψουν τήν περιοχή, ἀλλά καί γιά νά δυσχεράνουν τήν πρόσβαση τῶν πυροσβεστικῶν αὐτοκινήτων. Κατά τό μέρος πού ἀνάβουν οἱ τρομοκρατικές φωτιές, ἡ δουλειά εἶναι τῆς ἀστυνομίας: νά πάψη νά ἀσχολεῖται ἀκροθιγῶς μέ τήν τρομοκρατία καί νά τήν διαλύση. Κατά τό μέρος πού εἶναι ἔργο τῶν περιοίκων πού θέλουν νά ἐπαυξήσουν τά οἰκοπεδά τους, δέν ἔχει συμπληρωθῆ ἡ δασική κτηματογράφηση, πού κάνει ἀσύμφορο τόν ἐμπρησμό καθορίζοντας ὅτι κάθε δασωμένη σπιθαμή πού κάηκε εἶναι ἀναδασωτέα;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου