Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Γράμμα 404: Τό bonus


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 404
 
Στίς ἐκλογές πού θά γίνουν τό φθινόπωρο, ὅπως μᾶς ἀνήγγειλε ἡ κυβέρνηση, ἄρχισε νά ἐπικεντρώνεται πολύ φυσικά ἡ προσοχή τῆς κοινῆς γνώμης.
Στήν Ἑλλάδα, μετά τήν ἀπελευθέρωσή της ἀπό τήν ἐχθρική κατοχή ἔχουν ἐφαρμοσθεῖ πολλοί ἐκλογικοί νόμοι. Στίς τρεῖς τελευταῖες ἡ σχέση ψήφων και ἑδρών ἀλλοιώθηκε ἐξαιτίας ψηφοκλεπτικοῦ bonus πού εἰσήγαγε στήν πολιτική ὁ σημερινός Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ὅταν ἦταν νεότερος καί δέν εἶχε τήν πεῖρα πού ἀπέκτησε στή συνέχεια. Το bonus μπορεῖ καί μέ την διαφορά μιᾶς ψήφου μόνον νά δημιουργήση μία κατάσταση πού δεν τήν θέλει ἡ συντριπτική πλειοψηφία.
Τό Ποτάμι πρότεινε στόν νέο ἐκλογικό νόμο νά μήν ἐπαναληφθῆ ἡ διάταξη γιά το bonus. Ἐναπόκειται στήν εὐαισθησία τῶν δύο μεγαλυτέρων κομμάτων νά μᾶς ἀπαλλάξουν ἀπό αὐτό τό κακό.
 
ΝΔ, Ποτάμι καί ΠΑΣΟΚ ἑνωθῆτε σέ ἑνιαῖο κόμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου