Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

Γράμμα 389: Νίκησε το «ΝAI»


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 389
 
Μέ τήν ἀπόφαση πού πῆρε σήμερα τά ξημερώματα ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῆς Βουλῆς ἀποφύγαμε μιά ἀνεπανόρθωτη καταστροφή. Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι θά εἶναι εὕκολη καί γρήγορη ἡ ἐπάνοδος σέ συνθήκες κανονικές καί στήν ἀνάκαμψη πού εἶχε λάβει ἡ οἰκονομία τό 2014 μέχρι πού πιθανολογήθηκε ὅτι σέ μερικούς μῆνες θά κυβερνοῦσε ὁ Σύριζα.
Χρειάζεται τώρα νά πείσουμε τούς ἑταίρους μας, ὅτι ἡ πρόταση πού τούς ὑποβάλαμε εἶναι σωστά θεμελιωμένη καί ὅτι ἡ κυβέρνηση ἔχει τήν θέληση καί τήν δύναμη νά τήν ὑλοποιήση. Τό τελευταῖο ὅμως εἶναι ἤδη προβληματικό ἀφοῦ δεκατρεῖς βουλευτές τοῦ Σύριζα, περιλαμβανομένης τῆς Προέδρου τῆς Βουλῆς καί τῶν ὑπουργῶν Π. Λαφαζάνη καί Δ. Στρατούλη, κατεψήφισαν τήν ἐπανάληψη τῶν διαπραγματεύσεων μέ τούς “θέσμους” ἤ δέν ἔδωσαν ψῆφο. Ἡ κυβέρνηση ἔχασε τήν δεδηλωμένη καί εἶναι ὑποχρεωμένη νά προσφύγη σέ καινούργιες ἐκλογές, ἄν δέν θελήσει νά ἀναπληρώση τίς ψήφους πού ἔχασε μέ ψήφους ἀπό τήν ἀντιπολίτευση.
Ὁ δρόμος πού ἀνοίγεται γιά τόν τόπο μας θά εἶναι μακρύς καί δύσβατος.
Τό «ΟΧΙ» πού κέρδισε μέ 61% στό δημοψήφισμα σέ ἕξι μέρες ἔγινε «ΝΑΙ» θυμίζοντας ἕνα γαλλικό σατιρικό τραγουδάκι, πού έκανε ἔκκληση σέ μιάν ἄπιστη καί εὐμετάβλητη γυναῖκα: «Ἄν φύγεις γιά νά ξαναγυρίσεις, γιατί θά φύγεις λοιπόν;».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου