Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

Γράμμα 388: Μιά πνοή ἐλπίδας


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 388
 
Ἡ εἴδηση, ὅτι μέχρι χθές τή νύχτα ἤ τό πολύ σήμερα τό πρωϊ θά κατέθετε ἡ κυβέρνηση στίς Βρυξέλλες σχέδιο Συμφωνίας πού θά ἀνταποκρινόταν στίς ἀπαιτήσεις τῶν Θεσμῶν, προκάλεσε ἕνα κύμα αἰσιοδοξίας. Ὅτι μετά τήν ὑπογραφή της θά ἀρχίσουν νά μᾶς δίνουν λεφτά γιά τίς τρέχουσες ἀνάγκες οἱ δανειστές μας, ὅτι θά κουρέψουν τό χρέος μας, ὅτι θά ἀρχίσουν κλιμακωτά νά μᾶς παρέχουν τά χρήματα ἑνός τεράστιου ἀναπτυξιακοῦ δανείου. Ἄρα ὅτι συντομώτατα θά ἄνοιγαν οἱ τράπεζες καί θά σταματούσαμε νά κάνουμε οὐρές μπροστά στά ΑΤΜ.
Σήμερα πού δημοσιεύθηκε σέ ἑλληνική μετάφραση ἡ κυβερνητική πρόταση διαβάσαμε ἕνα ἀποκορύφωμα δημιουργικῆς ἀσάφειας. Γεμᾶτο ἀπό θά, τά ὁποία θά ἀπαιτήσουν χρόνια νά ὑλοποιηθοῦν. Ἐλάχιστοι συγκεκριμένοι ἀριθμοί. Ὑποσχέσεις προθέσεων. Γιά νά κάνουν οἱ τεχνοκράτες τῆς Τρόϊκας μιά πρόχειρη ἀποτίμηση τῆς κυβερνητικῆς πρότασης θά πρέπει νά ἐργαστοῦν ἐντατικά τουλάχιστον μέχρι τήν Δευτέρα. Τό ἐάν οἱ Θεσμοί τελικά θά ὑπογράψουν τήν προτεινόμενη Συμφωνία εἶναι μιά ἄλλη ὑπόθεση.
Τό πρῶτο θύμα τῆς χθεσινῆς ἐλπίδας ἦταν ἡ ὀργανωμένη κίνηση τοῦ «Μένουμε στήν Εὐρώπη». Ἡ συγκέντρωσή της στήν πλατεῖα Συντάγματος σημείωσε μιά παταγώδης ἀποτυχία. Προσῆλθαν πολύ λίγοι ἄνθρωποι καί χωρίς κανέναν ἐνθουσιασμό. Μέ ὅσους ἀπό τούς ἀπουσιάσαντες ἤρθαμε κατόπιν σέ ἐπαφή, ἀκούσαμε μετά μιά πρόχειρη δικαιολογία, ὅτι ἔτυχε νά ἀρρωστήσουν κλπ, τήν ἐξήγηση, ὅτι ἐν ὄψει τῆς Συμφωνίας δέν ἤθελαν νά φανῆ στούς ξένους ὅτι στήν διαπραγμάτευση ἡ κυβέρνηση δέν μιλᾶ ἐξ ὀνόματος ὁλόκληρου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἀρκετή ζημιά, λένε, τῆς κάνουν οἱ ἀκραῖες συνιστῶσες τοῦ Σύριζα καί τό μπουμπουνοκέφαλο ΑΝΕΛ, πού διακηρύσσουν ὅτι θά καταψηφίσουν μιά συμφωνία πού θά παραβιάζει τίς «κόκκινες γραμμές».
Ἦρθε λοιπόν ὁ χρόνος νά κρίνουμε τήν διοίκηση τῆς ὀργάνωσης «Μένουμε στήν Εὐρώπη». Ξεσήκωσε στήν ἀρχή τόν ἐνθουσιασμό τῆς φιλοευρωπαϊκῆς πλειοψηφίας, τήν ὁποίαν εἶχε στριμώξει ἡ τσιπρική μειοψηφία πού μέ περίτεχνους ἑλιγμούς ἔγινε κυβέρνηση. Ἡ πρώτη συγκέντρωση στό Σύνταγμα ὑπῆρξε μεγαλειώδης. Ἀπό κεῖ καί πέρα ἡ διοίκηση τῆς ὀργάνωσης ἔκανε τό ἕνα λάθος μετά τό ἄλλο. Ἀρχίζοντας ἀπό τήν πρόσκληση νά πᾶμε στό Καλλιμάρμαρο, τό ὁποῖο ἦταν κλειδωμένο, πρᾶγμα πού μᾶς ἔκανε νά περιοριστοῦμε στόν στενό χῶρο μεταξύ τῆς ὁδοῦ Ἀραβαντινοῦ καί τοῦ γυμναστηρίου τοῦ Φωκιανοῦ. Χθές ἦταν τό ἐπιστέγασμα τῶν λαθῶν της. Χωρίς νά ὑπάρχει ἀνάγκη μιᾶς νέας συγκέντρωσης καί χωρίς νά ἐπικαλεσθῆ πειστικό λόγο γιά τήν χρησιμότητά της, μᾶς φώναξε νά ξαναπᾶμε στό Σύνταγμα.
Ἐπιτέλους ποιοί ἀπαρτίζουν τήν μυστηριώδη διοικοῦσα ἐπιτροπή τῆς ὀργάνωσης; Ξέρουμε ὅτι μετέχουν σ’αὐτήν οἱ δήμαρχοι τῆς Θεσσαλονίκης καί τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλά γιά τά ὑπόλοιπα μέλη της, τόν ἴδιο τόν ἀριθμό τους, ὑπάρχουν μόνο εἰκασίες. Οὔτε μάθαμε ποτέ ὅτι ἔχει ἕναν ὀργανωτικό ὑπεύθυνο. Ἔτσι δέν διευθύνονται ἀποτελεσματικά οἱ ἀγῶνες.
Οἱ βουλευτικές ἐκλογές δέν θά ἀργήσουν νά γίνουν. Τό καθοριστικό ζήτημα σ’αὐτές, ὅποια καί ἄν εἶναι ἡ κατάληξη τῆς διαπραγμάτευσης, θά εἶναι τό ἄν ἡ χώρα μας θά παραμείνη εὐρωπαϊκή καί θά γίνη ἀκόμη εὐρωπαϊκώτερη ἤ ἄν θά προχωρήση μέ πρότυπα της τόν Βελουχιώτη καί τήν Βενεζουέλα.
Χρειάζεται οἱ εὐρωπαϊστές νά ἀποτελέσουμε ἑνιαῖο κόμμα ἐναντίον τῆς συμμαχίας Σύριζα, ΑΝΕΛ καί Χρυσῆς Αὐγῆς. Οἱ διαφορές τῆς θεωρίας τῆς ΝΔ, τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τοῦ Ποταμιοῦ ἔχουν χάσει κάθε πρακτική σημασία. Τά σημερινά προβλήματα ἀπαιτοῦν λύσεις μετά ἀντικειμενική στάθμιση τῶν δεδομένων τους. Δέν νοεῖται ἡ ἐφαρμογή γαλάζιων, πράσινων καί κόκκινων θεωριῶν. Τό ἑνιαῖο κόμμα προϋποθέτει ἕ ν α ν ἐκφραστή. Τόν Ἀρχηγό πού θά ἐπιλύη τίς διαφορές μεταξύ τῶν προτάσεων τῆς στρατηγικῆς καί θά διευθύνη τήν γενική προσπάθεια.
Νά ψάξουμε μεγάλοι καί μικροί νά βροῦμε τόν καταλληλότερο γιά Ἀρχηγό.
.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου