Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Γράμμα 410: Τσίπρας ὁ στρατηγικώτατος


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 410
 
Ὁ Ναπολέων, τοῦ ὁποίου τό κυβερνητικό ἔργο διατηρεῖται στή Γαλλία σέ μεγάλο βαθμό ως σήμερα, ἔφθασε τό 1814 στό ἀποκορύφωμα τῆς στρατηγικῆς ἰδιοφυΐας του. Τούς στρατούς τῶν ἐχθρῶν του, πού εἶχαν εἰσβάλει στό γαλλικό ἔδαφος καί προσπαθοῦσαν νά τόν ἐγκλωβίσουν, τούς παρέκαμπτε μέ ταχύτατους ἐλιγμούς καί, ὅταν ἀναγκαζόταν νά δώση μάχη, ἡ διεύθυνσή της ἀπό τόν ἴδιο προσωπικά ζύγιζε σάν νά εἶχε 100.000 στρατιῶτες ἐπιπλέον. Κατήγαγε μία σειρά ἀπό νίκες. Ἀναγκάσθηκε ὅμως τελικά νά συνθηκολογήσει, ὅταν δέν μποροῦσε πιά νά ἐμποδίσει τήν συνένωση τῶν ἐχθρικῶν δυνάμεων, πού ἡ ἀριθμητική ὑπεροχή τους ἦταν συντριπτική καί τόν ἐγκατέλειψαν ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλον διάφοροι στρατηγοί του.
Ὁ Τσίπρας δέν ἔχει τήν ἐλπίδα νά μείνει στήν ἱστορία γιά τό κυβερνητικό ἔργο του. Ἔχει διαπρέψει ὅμως στήν ἐσωκομματική στρατηγική. Στίς πολύωρες συνεδριάσεις τῶν ὀργάνων τοῦ Σύριζα γιά νά ἀποκρούσει τίς ἐπιθέσεις τῶν ἀντιπάλων του πραγματοποιεῖ ἀνατρεπτικούς ἐλιγμούς. ὅταν ἀποδέχθηκε χθές ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή νά γίνει κομματικό δημοψήφισμα αὐτό τό σαββατοκύριακο, ἐκεῖνος ἐξεμαίευσε τελικά νά γίνει συνέδριο τόν Σεπτέμβριο. Καί εἶπε, ὅτι, ἄν δέν ἀποκατασταθή σέ αὐτό ἡ ἑνότητα τοῦ κόμματος, ἐκεῖνος δέν μπορεῖ νά κυβερνᾶ μέ τήν κατά περίπτωση στήριξη τῆς ἀντιπολίτευσης, ὁπότε θά ἀναγκαστή νά κάνη ἐκλογές.
Τί θά μποροῦσαν νά εὕχονται περισσότερο ἡ Ν.Δ., τό Ποτάμι καί τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.; Ἐπειδή, ὅμως, κανένα ἀπό αὐτά τά τρία κόμματα δέν μπορεῖ νά συμφωνήσει στίς θυσίες πού εἶναι ἀνάγκη νά κάνη τό ἴδιο γιά νά ἑνοποιηθοῦν καί νά ἐπιτύχουν τήν νίκη, ἀποκρούουν μέ σφοδρότητα τήν διενέργεια τῶν ἐκλογῶν. Καί ἄς συνεχίσει τήν καταστροφή τοῦ τόπου ὁ Τσίπρας!
Ἡ συντροφιά πού ἐκδίδουμε αὐτά τά “γράμματα” ἔχουμε περιέλθει σέ μοναξιά ζητῶντας νά γίνη τάχιστα τό κόμμα τῶν Εὐρωπαϊστῶν. Καθώς δέν διεκδικοῦμε κανένα πόστο σ’αὐτό, μᾶς ἐνδιαφέρει μόνο ἡ ἐπιτυχία του καί ἡ λύτρωση τοῦ τόπου ἀπό τά δεινά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου