Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Λ.Σ.: Η προσευχή του συνταξιούχου

 
ΑἴηΤιΕμ ἡμῶν, τό ἀπό μηχανῆς,
δοξασθήτω τό σύστημά Σου,
ἐλθέτω ἡ τροφοδοσία Σου,
τηρηθήτω τ’ἀπόθεμά Σου,
καθημερινῶς καί ἀπό αὐγῆς.
Τό πενηντάευρω ἡμῶν τό ἐπιούσιον
δός ἡμῖν σήμερον
καί φες ἡμῖν τά χρήματα ἡμῶν
ἵνα καί ἡμεῖς πληρώσωμεν τούς προμηθευτάς ἡμῶν,
καί μή εισενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ περιττοῦ.
Τό PIN.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου