Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Γράμμα 394: «Ποῦ πᾶς καραβάκι μέ τέτοιον καιρό!»


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 394
 
Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας εἶναι καπετάνιος παντός καιροῦ - καί ἄς τό ἀρνιόταν ἀπό λόγους σεμνότητας. Δέν ἐγκαταλείπει τό ταξεῖδι μέ τό πλοῖο του, στό ὁποῖο ἔχουμε ἐπιβιβαστῆ ἑκατομμύρια Ἕλληνες.
«Δέν [τόν] φοβίζουν τά ἄγρια κύματα», ἀλλά γιά νά ἀποφύγη νά τόν πνίξουν, κι’ἐμᾶς μαζί του, πρέπει νά κάνει συνεχῶς ἀπότομες στροφές μέ τό τιμόνι του. Δεκαεφτά μέλη τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδας του, μεταξύ τῶν ὁποίων καί σημαντικοί ὑπουργοί, δέν τοῦ ἔδωσαν τήν ἐξουσιοδότηση νά διαπραγματευθῆ μέ τούς ἑταίρους καί δανειστές μας. Ἐπέστρεψε ἀπό τίς Βρυξέλλες μέ μία συμφωνία κακιά, ἀλλά πού μᾶς σώζει. Πολλά στελέχη τοῦ Σύριζα θά μείνουν στό ¨κακιά¨ καί θά ἀγνοήσουν τήν σωτηρία μας. Στίς συνεδριάσεις στήν Βουλή γιά νά γίνουν νομικές διατάξεις τά συμφωνηθέντα, θά αὐξηθῆ ὁ ἀριθμός τῶν συριζαίων βουλευτῶν πού δέν θά τίς ψηφίσουν.
Εἶναι ὑποχρεωμένος νά διαγράψη ἀπό τό κόμμα ἐκείνους πού δέν θά συμμορφωθοῦν στήν γραμμή του. Αὐτό δέν θά τούς στενοχωρήση διότι ἑτοιμάζονται ἤδη νά φτιάξουν δικό τους ἤ δικά τους κόμματα, ἀλλά δέν πρόκειται νά ἐπιστρέψουν στόν Σύριζα τήν ἕδρα τους σύμφωνα μέ τόν Κανονισμό τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδας, πού εἶχαν ὑπογράψει.
Ἡ νεολαία τοῦ κόμματος παίρνει πανηγυρικά μέρος σέ συγκεντρώσεις ἐναντίον του. Διάφορα σωματεῖα πραγματοποιοῦν ἀπεργίες μέ οἰκονομικό προπέτασμα, ἀλλά ὁ σκοπός τους εἶναι νά χτυπήσουν τόν Τσίπρα. Τό οἰκονομικό πρόβλημα δέν ἀπασχολεῖ πιά αὐτούς πού διευθύνουν τήν κοινή γνώμη.
Θά ἀποκτήση πάλι τήν δεδηλωμένη ἀποδεχόμενος τήν στήριξη τῆς Νέας Δημοκρατίας, τοῦ Ποταμιοῦ καί τοῦ ΠΑΣΟΚ, προϋπόθεση γιά τήν ὁποίαν εἶναι νά σταματήση νά τούς βρίζει; Ἄν ὅμως προσφύγη σέ ἐκλογές θά τίς χάση, καί ὁ Σύριζα θά πάρη τόν κατήφορο.
*
*   *
Ἡ κακοτυχία του ἦταν ὅτι κατηχήθηκε στήν Ἀκραία Ἀριστερά ἀπό τήν σύντροφό του Περιστέρα. Ἐκείνης εἶναι τό ἁμάρτημα, ὅτι τόν ἐμπόδισε νά προσχωρήση στό ΠΑΣΟΚ, ὅπως ἔκανε κάθε φιλοπρόοδος νέος τήν ἐποχή ἐκείνη. Ἡ ἄνοδος του στήν κορυφή τοῦ κόμματος, ἡ ὁποία ἦταν ἐγγυημένη ἀπό τά ἡγετικά προσόντα του, θά ἦταν βραδεία, ὅπως γιά καθέναν πού δέν ἦταν μέλος τῆς οἰκογένειας Παπανδρέου. Ἀλλά ἅπαξ καί θά ἔφθανε στήν κορυφή θά κυβερνοῦσε καί αὐτός ἄσχημα ὅπως ὅλοι οἱ σύγχρονοι πρωθυπουργοί μας, ἀλλά δέν θά βρισκόμασταν στό χάος, τήν πόρτα τοῦ ὁποίου ἄνοιξε πρίν ἀπό πέντε μῆνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου