Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

Γράμμα 406: Ξεπερασμένα τά ὑπάρχοντα κόμματα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 406
 
Ἐκεῖνος πού πιστεύει ὅτι δέν θά γίνουν ἐκλογές τούς ἑπόμενους μῆνες, εἶναι ἕνας πού τίς φοβᾶται καί θέλει νά τίς σκοτώσει μέσα στίς σκέψεις του.
Τί πιό καθαρή προειδοποίηση ἀπό τήν διαβεβαίωση τοῦ πρωθυπουργοῦ πρός τούς ἀρχηγούς τῶν ἄλλων κομμάτων στό γεῦμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ὅτι δέν θά τά αἰφνιδιάσει; Ὅτι δηλαδή θά κάνη γνωστή τήν ἡμερομηνία τῆς πραγματοποίησης τῶν ἐκλογῶν πρίν ἀπό τόν καθορισμό τους μέ διάταγμα.
Ὁ Τσίπρας εἶναι ἕνας ἐξαίρετος τακτικιστής, ἀλλά ἕνας πολύ κακός πολιτικός. Τό νά εἶναι πάλι πρωθυπουργός μετά τίς ἐκλογές προοιωνίζεται τήν συνέχεια τῆς ζημιᾶς δεκάδων δισεκατομ-μυρίων στήν οἰκονομία κάθε μῆνα καί μία χαώδη κατάσταση γιά τήν πατρίδα μας.
Δυστυχῶς πολλοί συμπολίτες μας ἐξακολουθοῦν νά μαγεύονται ἀπό τίς ἰδεοληψίες πού σερβίρει. Πρέπει νά φύγη ἀπό τήν ἐξουσία τό ταχύτερο πρίν προκαλέση μιάν ἀνεπανόρθωτη καταστροφή.
Ὁ μόνος τρόπος γιά νά τό εμποδίσουμε αὐτοί πού θέλουμε Ἑλλάδα – Εὐρώπη - Δημοκρατία εἶναι νά κατεβοῦμε σάν ἑνιαῖο κόμμα στίς ἐκλογές. Τά παλαιά κόμματα αὐτῆς τῆς παράταξης ἔχουν γιά σημαῖα τους ξεπερασμένες διαφορές. Τό νεό ἑνιαῖο κόμμα καλεῖται νά ἀπαντήσει στίς προκλήσεις τοῦ μέλλοντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου