Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

Γράμμα 384: Κέρδισε ἡ Καταστροφή


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 384
 
Πόσοι εἶχαν διαβάσει τό κείμενο πού χαρακτηρίστηκε ὡς «τελεσίγραφο τῆς Τρόϊκας» καί τό ὁποῖο ἦταν ἕνα ἀνεπίσημο καί ἀνυπόγραφο σχέδιο συμφωνίας πού συνέταξε ἡ ὑπηρεσία καί δέν ἐπικυρώθηκε ἀπό τήν ἡγεσία της; Ὁ ἑλληνικός λαός κλήθηκε χθές νά ψηφίση ἐναντίον μιᾶς ἀνύπαρκτης πρότασης. Στίς 27 Ἰουνίου εἶχε λήξει ἡ προθεσμία, πού εἴχαμε συνομολογήσει μέ τούς ἑταίρους μας γιά τήν ἐπίτευξη συμφωνίας, καί ἡ σύναψη μιᾶς νέας ἀπαιτεῖ πλέον διαπραγμάτευση ἐξ ὑπαρχῆς.
Ἀντί γιά τό ἄνοιγμα νέων διαπραγματεύσεων προχώρησε στό Δημοψήφισμα ὁ Τσίπρας εὐελπιστῶντας στήν παραπλάνηση τῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ. Τήν ἐπέτυχε σέ ἐκπληκτικό βαθμό: 61%.
Ὁ Ἀφέντης λαός δέν δέχθηκε τήν συμβουλή τοῦ συνόλου σχεδόν τοῦ πνευματικοῦ κόσμου τῆς χώρας, τῶν κομμάτων τά ὁποῖα ἀνέβαζε στήν ἐξουσία ἀπό τότε πού ἔπεσε ἡ Χούντα ὥς τό 2015, τίς ἐκκλήσεις τῶν ξένων, πού ἔχουν τήν δυνατότητα νά τόν βγάλουν ἀπό τήν τραγική οἰκονομική κατάσταση στήν ὁποίαν μᾶς ἔβαλε ἡ σημερινή κυβέρνηση. Ὁ λαός ἔβγαλε τό ἄχτι του γιά τήν λιτότητα στήν ὁποίαν μᾶς καταδίκασαν οἱ ἄπονοι Εὐρωπαῖοι. Εἶναι ὅμως ὁ κυρίαρχος καί δέν μποροῦμε νά μήν συμμορφωθοῦμε στήν ἀπόφασή του. Στό πλαίσιο αὐτῆς θά πορευθοῦμε.
Ὁ Βαρουφάκης εἶχε δηλώσει ὅτι κρατοῦσε τήν συμφωνία πού εἶχε κλείσει μέ τήν Τρόϊκα κρυμμένη στό συρτάρι του καί θά την ἔβγαζε σήμερα τό πρωϊ. Ὑπέβαλε ὅμως πρίν λίγη ὥρα τήν παραίτησή του, ἔφυγε ἀπό τό ὑπουργεῖο του χωρίς νά πάρη μαζί του, ἐλπίζουμε, τήν πολύτιμη συμφωνία. Ἀλλά πρίν νά τελειώση ἡ χθεσινή ψηφοφορία ἡ κυβέρνηση παραμερίζοντας τά λεχθέντα τοῦ Μπαρουφάκη, εἶπε ὅτι θά κλείση τήν συμφωνία σήμερα τό βράδυ γιατί δέχθηκε τίς ἀπαιτήσεις τῆς ἄλλης πλευρᾶς, κατάλληλα κουτσουρεμένες. Λίγο ἀργότερα μᾶς εἶπαν, ὅτι τήν Τρίτη θά ἀρχίση ἡ νέα διαπραγμάτευση πού θά καταλήξη σέ μιά δύο μέρες σέ συμφωνία.
Ἐντωμεταξύ οἱ τράπεζες δέν μποροῦν νά ἀνοίξουν γιά νά δώσουν στούς καταθέτες τά χρήματά τους, γιατί ἔχουν μείνει χωρίς μετρητά. Καί ὅταν ἐξαντληθοῦν τά ὅσα ἔχουμε κρύψει στά στρώματα δέν θά μποροῦμε νά ψωνίζουμε ἀπό τά σοῦπερ-μάρκετ καί τά φαρμακεῖα. Ἄν καθυστερήση ἡ ἀναχρηματοδότηση τῶν τραπεζῶν ἀπό τήν Εὐρώπη ἡ κυβέρνηση εἶπε, ὅτι διαθέτει τά μέσα νά ἀποκαταστήση τήν ρευστότητα. Οἱ δημοσιογράφοι ρώτησαν τήν ἁρμόδια ὑπουργό Νάντια Βαλαβάνη ἐάν θά ἀνοίξη ὑποχρεωτικά τίς τραπεζικές θυρίδες ἡ κυβέρνηση γιά νά πάρη ἀπό αὐτές τά μετρητά καί τά ἄλλα ἀντικείμενα ἀξίας. Ἡ ὑπουργός τό διέψευσε κατηγορηματικά, προσθέτοντας ἕνα πολυσήμαντο, ὅτι ἡ κυβέρνηση θά πράξη ὁ,τιδήποτε θά ἐπιβάλλει ἡ κατάσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου