Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

Γράμμα 414: Ὁ «Ἐλαιώνας»


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 414
 
Γιά ἀρκετό διάστημα οἱ ἁρμόδιοι εἶχαν ἐφησυχάσει, ὅτι οἱ Μετανάστες μέχρι νά πάρουν ἄδεια εἰσόδου στίς πλούσιες χῶρες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ βορρᾶ θά μποροῦσαν νά λιάζονται στήν Ὁμόνοια χωρίς νά δημιουργοῦν προβλήματα. Ἐπειδή, ὅμως, ὁ ἥλιος ἔγινε πιό καυτερός καί ἡ τηλεόραση ἔδειξε ὅτι κάθε εὐρωπαϊκή χώρα ἐμποδίζει νά μποῦν σ’αὐτήν οἱ Μετανάστες πού ἔχουν γίνει δεκτοί σέ μία νοτιώτερη, αὐτοί μετακόμισαν ἀπό τήν Ὁμόνοια στό Πεδίο τοῦ Ἄρεως γιά νά ἀποκτήσουν μόνιμη ἐγκατάσταση.
Ἔστησαν ἕναν συνοικισμό ἀπό μικρά τσαντήρια, ἀλλά ἡ σίστιση καί ἡ ὑγειονομική φροντίδα τους ἀφέθηκαν στήν ἰδιωτική πρωτοβουλία. Κυρίως σέ Μετανάστριες προηγουμένων γενεών. Τούς περιοίκους συγκινεῖ τό δράμα τῶν Μεταναστῶν, ἀλλά δέν θέλουν τήν ὑποβάθμιση τῆς περιοχῆς τους. Πίεσαν τόν Δήμαρχο νά τούς ἀπομακρύνη.
Ὁ δῆμος Ἀθηναίων τούς παραχώρησε 40 στρέμματα ἰδιοκτησίας του στόν Βοτανικό. Τό μέρος καλεῖται Ἐλαιώνας τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλά οἱ ἐληές ἔχουν ἐκλείψει πρό πολλοῦ καί τόν χρησιμοποιοῦν Ρομά γιά παζάρι. Τώρα πού τούς διώχνουν γιά νά ἐγκαταστήσουν τούς Μετανάστες, αὐτοί φωνάζουν ὅτι τούς κόβουν τό ψωμί τους.
Στίς ἐργασίες τοῦ Δήμου γιά τήν μετατροπή τοῦ Ἐλαιώνα σέ μεταναστευτικό οἰκισμό συμπαραστέκονται ἡ περιφερειάρχης καί ὁμάδα ὑπουργῶν. Τά σχέδια γιά τήν μετατροπή τοῦ χώρου εἶναι πολυδιάστατα (καί πολυδάπανα) καί ἡ ὑλοποίησή τους θά πάρη πολλά χρόνια. Θά ἐπαρκῆ τότε ἕνας οἰκισμός χωρητικότητας λίγων ἑκατοντάδων προσώπων;
Ὁ πρωθυπουργός ἐξήγγειλε πρό μερικῶν ἡμερῶν, ὅτι τό θέμα τῶν Μεταναστῶν εἶναι «τό μεγάλο ζήτημα τῆς ἐποχῆς» καί θά διατάξη τήν ἑτοιμασία καί ἄλλων κέντρων φιλοξενίας τους. Τά νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, τά ὁποῖα θά ὑποστοῦν τίς συνέπειες, ἄρχισαν νά ξεσηκώνονται.
Δέν μπορούσαμε νά φανταστοῦμε, ὅταν δημοσιεύαμε στίς 3 τοῦ μηνός τήν «Ἄποψη» τῆς ἠλεκτρονικῆς ἐφημερίδας τοῦ φίλου μας Μπελιβανάκη, ὅτι τό θέμα της μέσα σέ 48 ὧρες θά γινόταν τόσο δραματικά πιεστικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου