Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Γράμμα 423: Θά ἦταν σφᾶλμα νά γίνει πρωθυπουργός ἡ Κα Θάνου

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 423
 
Ὅταν οἱ διερευνητικές ἐντολές, πού δίνει ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας γιά τόν σχηματισμό διάδοχης κυβέρνησης αὐτῆς πού παραιτήθηκε, ἀποβαίνουν ἄκαρπες, πρέπει νά ζητήση, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα (ἄρθρο 37 παρ. 3), ἀπό τούς ἀρχηγούς τῶν κομμάτων νά σχηματίσουν κυβέρνηση πού θά διεξαγάγη ἐκλογές.
Στήν περίπτωση πού δέν θά συμφωνήσουν αὐτοί μεταξύ τους, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀναθέτει τήν πρωθυπουργία αὐτῆς τῆς κυβέρνησης ἤ στόν Πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἤ στόν Πρόεδρο τοῦ Ἄρείου Πάγου ἤ στόν Πρόεδρο τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου. Ἡ διάταξη ἔχει διατυπώσει αὐτήν τήν σειρά ἐπειδή τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἔχει μέ τήν ἱδρυτική πράξη του λάβει τό προβάδισμα.
Παραδόξως τά ΜΜΕ ἔχουν προεξοφλήσει, ὅτι τό πρόσωπο πού θά λάβη τήν ἐντολή ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας θά εἶναι ἡ ἐπικεφαλῆς τοῦ Ἄρείου Πάγου Κα Βασιλική Θάνου, πού ἀνῆλθε στήν ἀντιπροεδρία του τό 2014. Αὐτή διαθέτει ἐπιβλητικούς ἐπιστημονικούς τίτλους καί μιά περίλαμπρη ἐπαγγελματική σταδιοδρομία, ἀλλά τήν ἴδια χρονιά ἐξελέγη καί Πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Δικαστῶν καί Εἰσαγγελέων. Ἀπό τήν θέση αὐτή τοποθετήθηκε ἐπί ζητημάτων ἄμεσα ἐμπλεκομένων μέ τίς τρέχουσες πολιτικές διαφορές θέτοντας ὑπό κριτική τήν ἀκομμάτιστη προδιάθεσή της.
Θά ἦταν σφᾶλμα, λοιπόν, τό ὁποῖο θά ἐξέθετε τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, νά ἐπιλεγῆ ὡς πρωθυπουργός αὐτῶν τῶν πολύ κρίσιμων ἐκλογῶν ἡ Κα Θάνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου