Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

Γράμμα 415: Κυβερνητική ἀβελτηρία


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 415
 
Ἡ νεολαία τοῦ Σύριζα καί ἄλλες δύο ὀργανώσεις τῆς ἐσωκομματικῆς ἀντιπολίτευσης ἔβγαλαν χθές ἀνακοίνωση πού ἐξαίρει τή δράση τῆς «Αὐτοοργανωμένης Πρωτοβουλίας Ἀλληλεγγύης» γιά τούς Μετανάστες πού ἔχουν κατασκηνώσει στό Πεδίο τοῦ Ἄρεως. Ἡ ἀνακοίνωση, σχοινοτενής, ὅπως ἐπιβάλλει ἡ γραμματεία τῆς «γιά πρώτη φορά», τηρεῖ δημιουργική ἀσάφεια γιά τήν συμμετοχή πού θά ἔπρεπε νά ἔχουν στήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος ἡ κυβέρνηση, ἡ περιφέρεια καί ὁ δῆμος. Δέν χάνει δέ τήν εὐκαιρία νά καταγγείλη τήν “ἀντιπροσφυγική” στάση τῆς Εὐρώπης.
Ἡ Ε.Ε. ἐν τῶ μεταξύ διαθέτει κονδύλια γιά τήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν ἀπό τήν μαζική εἰσροή Μεταναστῶν. Ὁ ἁρμόδιος Ἐπίτροπος πῆρε στό τηλέφωνο τόν πρωθυπουργό Τσίπρα γιά νά τοῦ ἐπισημάνη, ὅτι ἡ κυβέρνησή μας ἔχει παραλείψει νά ἀπορροφήση ἕνα ποσό τῆς τάξης τῶν δύο δισεκατομμυρίων. (Πολύ καλλίτερα θά ἦταν μία μόνιμη λύση μέ τήν ἵδρυση ἀπό τήν Ε.Ε. μιᾶς περιοχῆς σέ μία ἀφρικανική χώρα γιά τήν ἐγκατάσταση τῶν Μεταναστῶν – ἀλλά ἀφοῦ ἡ Εὐρώπη ἐξακολουθεῖ νά ἀντιμετωπίζει τό πρόβλημα μέ ἡμίμετρα, τουλάχιστον νά παίρνουμε ἀπό αὐτά μία ἀνάσα. Ἡ ἀπάντηση τοῦ πρωθυπουργοῦ ἦταν ὅτι ἡ κυβέρνηση διαθέτει μέν μία ἁρμόδια ἀναπληρώτρια ὑπουργό, τήν Τασία Χριστοφιλοπούλου, ἀλλά αὐτή καθυστερεῖ.
Ἐκείνη ἀπαντᾶ στά Μ.Μ.Ε. ὅτι πρέπει νά συστήση μία καινούργια εἰδική ὑπηρεσία, νά βρῆ χῶρο νά τήν στεγάση, νά τήν ἐπανδρώση μέ τό κατάλληλο προσωπικό καί ὅτι ὁ νόμος γιά νά τά πράξη ὅλα αὐτά καθυστερεῖ.
Καί στό ζήτημα αὐτό, λοιπόν, ἡ κυβέρνηση εἶναι περιπεπλεγμένη στίς ἀντιφάσεις της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου