Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

Γράμμα 420: Καί πάλι ἡ ἀνάγκη γιά ἕνα Καινούργιο Κόμμα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 420
 
Ἡ κυβέρνηση ἀπό καιρό σχεδιάζει τήν διενέργεια πρόωρων ἐκλογῶν. Ἄν πίστευε ὅτι ἐκπληρώνει μέ ἐπιτυχία τό πρόγραμμά της ἤ ὅτι ἡ ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων ἐνισχύει τήν δημοτικότητά της, τό νά πραγματοποιήση ἕξι μῆνες μετά τίς προηγούμενες νέες ἐκλογές θά τό ἀπέρριπτε ὡς παρανοϊκή σκέψη. Τίς θέλει, ὅμως, γιατί ἡ ἐσωκομματική ἀντιπολίτευση τήν ἐκθέτει στό ἐκλογικό σῶμα καί τήν ἐξαναγκάζει νά περνᾶ σέ βασικά θέματα στή Βουλή μέτρα πού στηρίζονται στίς ψήφους τῶν εὐρωπαϊστικῶν κομμάτων.
Κανονικά εἶναι τά κόμματα πού ἔλαβαν μεγάλο ἀριθμό ψήφων, ἀλλά ὄχι τή συμμετοχή τους στήν ἐξουσία, τά ὁποῖα ζητοῦν νά ξαναγίνουν ἐκλογές ἐπικαλούμενα τήν παραβίαση τῶν προεκλογικῶν ὑποσχέσεων τῆς κυβέρνησης καί τήν δυσαρμονία στήν ὁποία ἔχει περιέλθει αὐτή μέ τό ἐκλογικό σῶμα. Τώρα θέλουν νά τίς καθυστερήσουν, μέχρις ὅτου ἡ ἀποτυχία τῆς κυβέρνησης γίνει ἐξόφθαλμη στόν ἁπλό πολίτη.
Ἀλλά αὐτές εἶναι ἡ θεόσταλτη εὐκαιρία νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν πιό ἀνίκανη κυβέρνηση τῆς ἑλληνικής ἱστορίας καί τούς κινδύνους ἀπό τά αὐθαίρετα, ἀλλοπρόσαλλα καί ἀντιφατικά μέτρα πού παίρνει. Ἡ ἡγεσία ὅμως τῆς φιλοευρωπαϊκῆς ἀντιπολίτευσης σταθμίζει, ὅτι δῆθεν δέν ἔχει ὡριμάσει ἡ ὑπόθεση. Ὁ ἀρχηγός τῆς Ν.Δ. ἐπικαλεῖται τήν ὔπαρξη τοῦ κλεφτοψηφικοῦ Μπόνους καί λέει, ὅτι, ἄν κατατμηθοῦν οἱ ψῆφοι στά τρία φιλοευρωπαϊκά κόμματα, ἡ Ν.Δ. δέν θά μπορέση νά ἔρθη πρώτη καί τό κόμμα τοῦ Τσίπρα θά βγῆ πάλι νικητής.
Ἀλλά γιατί νά κατεβοῦν χωριστά τά τρία φιλοευρωπαϊκά κόμματα; Κανένα κόμμα δέν εἶναι ὑποχρεωμένο νά κατεβαίνη σέ κάθε ἐκλογή. Νά στρωθοῦν νά φτιάξουν μέ τό δυναμικό τῶν ὀπαδῶν τους ἕνα Καινούργιο Κόμμα καί νά ἐμποδίσουν τήν νίκη τοῦ Τσίπρα, πού θά εἶναι πολύ ἐπικίνδυνη.
Ὁ καιρός πιέζει ἀνάλγητα. Πρέπει ἐμεῖς, ὁ ἁπλός κοσμάκης, μέ ὅσα μέσα ἔχουμε στή διάθεσή μας, νά πιέσουμε τούς ταγούς τῶν φιλοευρωπαϊκῶν κομμάτων νά βάλουν κατά μέρος τίς ἀτομικές φιλοδοξίες τους, νά ἱδρύσουν τό κόμμα τῆς μεγάλης ἀλλαγῆς καί νά ἐπιλέξουν ἀπό κοινοῦ τόν ἡγέτη του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου