Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

Γράμμα 424: Ψηφολογικά

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 424
 
Σύμφωνα μέ τήν δημοσκόπηση πού δημοσιεύει σήμερα ἡ «Αὐγή», ὁ Σύριζα προηγεῖται σέ πρόθεση ψήφου μέ 26,8% καί ἡ Ν.Δ. τόν ἀκολουθεῖ μέ 18,3%. Διαφορά δηλαδή 8,5%, πολύ σημαντική. Μειώνεται, ὅμως, στό 2,3% ἄν στίς προτιμήσεις γιά τήν Ν.Δ. προστεθοῦν αὐτές γιά τό Ποτάμι (6,2%). Καί μέ τίς προτιμήσεις γιά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ἀποκτᾶ αὐτή προβάδισμα. Πού δέν θά εἶναι δύσκολο νά αὐξηθεί αὐτό μέ τό ποσοστό τοῦ 2,6% πού ἐμφανίζει ἡ ἀναζωογονηθεῖσα Ἕνωση Κεντρώων καί ἡ ὁποία μόνη της δέν μπορεῖ νά μπῆ στή Βουλή.
Ὁ Σύριζα πρόσθετες ψήφους μπορεῖ νά ἀποκτήση μόνο μέ δωρεά τῶν ΑΝΕΛ, μέ τούς ὁποίους εἶχε συμμαχήσει γιά νά σχηματίσει κυβέρνηση. Ἄλλά είναι λίγες. Ἄπό ἀλλοῦ δέν μπορεῖ νά βρῆ. Μέ τίποτε δέν θά ἐγκαταλείψουν τό Κ.Κ.Ε. τόν μοναχικό δρόμο του γιά τήν οὐτοπία καί ἡ Χρυσή Αὐγή τήν φασιστική της ἐπανάσταση. Ἡ Λαϊκή Ἑνότητα, πού πιάνει τό 6,1%, ἔχει σκοπό ὕπαρξης τήν καταπολέμηση τοῦ Σύριζα.
Τά πιό πάνω νούμερα, πού εἶναι δανεισμένα ἀπό την «Αὐγή», δείχνουν ὅτι ἡ «πρώτη φορά Ἄριστερά» ἤ ἡ χειρότερη κυβέρνηση ὅλων τῶν ἐποχῶν, μπορεῖ νά γίνη παρένθεση καί παρελθόν, ἄν πάψη ὁ Μεϊμαράκης νά κατατρίβεται σέ ἕναν διάλογο κωφῶν μέ τόν Τσίπρα, καί, ἔστω καί τώρα, τήν ὕστατη στιγμή, ἀποδυθῆ στην σύσταση ἑνός ἑνιαίου ἐκλογικοῦ σχήματος τῶν φιλοευρωπαϊκῶν κομμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου