Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

Γράμμα 413: Οὔ μπλέξης!


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 413
  
Στά “Νέα” τῆς 28ης Ἰουλίου ὑπῆρχε δημοσίευμα πού ἔφερε τόν τίτλο «Διώξεις σέ τρεῖς γιά τό μέγα σκάνδαλο τοῦ Γηροκομείου». Ὅτι στό Γηροκομεῖο Ἀθηνῶν τά πράγματα δέν ἐναρμονίζονταν μέ τήν ἀγαθοεργό ἀποστολή του εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά τό διαπιστώσουμε πρίν ἀπό μερικά χρόνια καί νά τό ἐκφράσουμε σέ ἄρθρο στήν “Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ.”.
Μιά φίλη μας, ὅταν ἔφθασε στόν προθάλαμο τῶν γερατειῶν, γιά νά μήν γίνη ἡ φροντίδα της βάρος γιά τά παιδιά της, ἀναζήτησε μιά ἐπιχείρηση ἀπό αὐτές πού περιθάλπουν τούς γέρους. Πληροφορήθηκε μέ ἔκπληξη ὅτι μιά τέτοια ἐπιχείρηση εἶχε ἀποκτήσει ἕνα διώροφο σπίτι μέσα στόν κῆπο τοῦ Γηροκομείου. Τό ἐπισκέφθηκε, τῆς ἄρεσε καί ἐγκαταστάθηκε σ’ αὐτό.
Στήν ἀρχή φαίνονταν ὅλα ὑπέροχα. Ἀλλά ὅσο περνοῦσαν οἱ ἡμέρες ἐμφανίζονταν ψεγάδια. Οἱ ἐπισκέπτες πού πηγαίνανε νά δοῦνε τή φίλη μας, εἴδανε ὅτι ὁ τεράστιος κῆπος τοῦ Γηροκομείου ἦταν ἀφύλαχτος, διότι τό προσωπικό ἔμενε ἀπλήρωτο. Τό ὡραιότατο κτήριο στήν πρόσοψη ἐπί τῆς Κηφισίας τοῦ κήπου τοῦ Γηροκομείου παρέμενε ἐγκαταλελειμμένο. Τό κτήριο ἦταν ἀπό τά ὡραιότερα τῆς χρυσῆς ἐποχῆς τῶν Ἀθηνῶν τοῦ 19ου αἰῶνα. Τήν κατασκευή καί τήν συντήρηση του εἶχαν πραγματοποιήσει οἱ Εὐστάθιος καί Παλμύρα Λάμψα ἀπό τά κέρδη πού ἀποκόμιζαν ἀπό τό ξενοδοχεῖο «Μεγάλη Βρετανία» πού εἶχαν κτίσει.
Γιά νά συνεχίσει νά παρέχει τίς ὑπηρεσίες του στούς ἐνδεεῖς γέρους καί μετά τόν θάνατο τῶν ἰδίων, οἱ Λάμψα κληροδότησαν τό Γηροκομεῖο σέ ἕνα ἵδρυμα, πού ἔλαβε τήν νομική μορφή σωματείου, τήν Ἐλεήμονα Ἑταιρεία Ἀθηνῶν. Μέλη τοῦ σωματείου έγιναν πρόσωπα περιωπῆς καί βεβαίας ἀνιδιοτέλειας. Ἡ ποιότητα τοῦ σωματείου διαιωνίσθηκε ὡς τίς ἡμέρες μας. Ὄχι, ὅμως, ἡ ποιότητα τοῦ παραγομένου ἔργου. Πολλά κτήρια τοῦ Γηροκομείου κατέρρεαν καί κρίνονταν ἀκατάλληλα πρός στέγαση γιά τούς ἄπορους γέρους πού ἐξακολουθοῦσε νά δέχεται ἡ Φιλόπτωχος Ἑταιρεία. Ἄλλα, πάλι, ἀναβαθμίζονταν χωρίς νά παράγουν φιλανθρωπικό ἔργο.
Ἡ φίλη μας, τήν ὁποία ἐπικαλούμαστε, ἀναγκάστηκε νά βρῆ ἄλλη κατοικία, ἀλλά σάν καλή προσκοπίνα πού εἶχε ὑπάρξει, ζήτησε νά βοηθήση στήν ἀποκατάσταση τῆς εὐρυθμίας τοῦ Γηροκομείου. Ἀπευθύνθηκε σέ γνωστά μέλη τοῦ σωματείου τῆς Φιλοπτώχου Ἑταιρείας καί αὐτά τῆς εἶπαν ὅτι ξέρουν τί συμβαίνει καί ὅτι ὁ βασικός ὑπαίτιος τῆς ἀνωμαλίας ἦταν ὁ ἀρχιμανδρίτης πού ἀσκοῦσε τήν διεύθυνσή του. Ρώτησε γιατί δέν τόν ἀντικαθιστοῦν καί τῆς ἀπάντησαν: «Ο μπλέξης!».
Ἐπί χρόνια ὑπουργεῖο, περιφερειάρχης καί δήμαρχος δέν ἔμπλεξαν μέ τή δυσώδη ὑπόθεση. Ἀλλά τό σκάνδαλο ἔλαβε διαστάσεις ἐκρηκτικές. Ἀπίθανες ἀβελτηρίες περιπλέκονταν μέ τρανταχτές καταχρήσεις. Μία ὁμάδα εἰσαγγελέων ἄρχισε νά ψάχνει τά δικαιολογητικά τῶν φακέλων καί προσωπικούς λογαριασμούς. Τελικά διατυπώθηκε κατηγορία μέ τέσσερα κακουργήματα καί ποινική δίωξη ἐναντίον τριῶν ἀτόμων.
Εἶναι φανερό, ὅτι ἡ δικαστική διερεύνηση τῆς περίπτωσης βρίσκεται στήν ἀρχή. Θά ἀπαιτήση πολλές δίκες γιά νά ἐκκαθαρισθῆ τό ἀλλοπρόσαλλο ὑλικό της. Καί μάρτυρες πού θά καταθέσουν χωρίς τόν φόβο τοῦ «Ο μπλέξης!», ὁ ὁποῖος κατατρύχει τήν κοινωνία μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου