Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015

Γράμμα 417: Γιά μία ὁριστική ἀπαλλαγή τοῦ κινδύνου


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 417
 
Κοντέψαμε νά πνιγοῦμε πολλές φορές αὐτό τό ἑξάμηνο ἀπό τόν συνδυασμό τῆς ἀνικανότητας καί τῆς ἰδεοληψίας τῆς κυβέρνησής μας. Εἴδαμε νά φτάνει τό τρομακτικό τέλος, ὅταν προκήρυξε τό δημοψήφισμα ὁ πρωθυπουργός καλῶντας τόν λαό νά πῆ ὄχι σέ ἕνα ἀνεπίσημο σχέδιο Μνημονίου, τό ὁποῖο εἶχε συντάξει τό κλιμάκιο τῶν τεχνοκρατῶν καί ἀποκηρύξει ἡ πολιτική ἡγεσία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἔνωσης. Τί φυσικώτερο ἀπό τό νά ἑρμηνευθῆ ἡ ἐνέργεια αὐτή, ὅτι ἀποσκοποῦσε νά δρομολογήση τή ρήξη. Νά βγάλη τήν Ἑλλάδα ἀπό τήν εὐρωπαϊκή οἰκογένεια καί νά τήν μετατρέψη σέ ἕνα καθεστώς τοῦ τύπου πού ὁραματίζονται οἱ σταλινικές καί τροτσκιστικές συνιστῶσες τοῦ Σύριζα.
Ἡ εὐρωπαϊκή οἰκογένεια ὅμως ἔδειξε ὅτι ἀγαπᾶ περισσότερο τόν ἑλληνικό λαό ἀπό ὅ,τι ἐκεῖνοι πού τόν κυβερνοῦν. Συνέχισε νά διαπραγματεύεται μαζί τους καί νά περιορίζει τίς ἀξιώσεις της.
Κατάληξε στήν συμφωνία ἡ Τρόϊκα καί ἤδη τό Τέθριππο τῶν δανειστῶν μας νά μᾶς καταβάλουν ἄλλα 86 δισ. κλιμακωτά μέσα σέ τρία χρόνια μέ τό χαμηλό ἐπιτόκιο τοῦ 1%. Ὁ οἰκονομικά ὠμότερος ἀπό τούς δανειστές μας, τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο, ἔρριξε στήν συζήτηση τήν ἐλάφρυνση τοῦ χρέους μας. Εἴτε μέ τήν ἔναρξη τῆς ἐξυπηρέτησής του μετά δεκαετίες, εἴτε καί μέ τήν διαγραφή ἑνός μέρους του. Τίς προσεχεῖς ἡμέρες ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θά διαθέση 25 δισ. γιά νά σταθοῦν στά πόδια τους οἱ ἑλληνικές τράπεζες γιά νά μπορέσουμε κάποτε νά ξεφύγουμε ἀπό τόν βραχνά τοῦ “κάπιταλ κοντρόλ”.
Μ’ὅλα αὐτά τό μέλλον τῆς χώρας μας παρουσιάζει μιάν ἀνέλπιστη βελτίωση. Ἀλλά ἡ ὑφή αὐτῶν πού μᾶς κυβερνοῦν δέν ἔχει ἀλλάξει. Ὁ Τσίπρας βαδίζει πρός ἐκλογές γιά νά ἀπαλλαγῆ ἀπό τά βαρίδια Λαφαζάνη, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη, δέν πρόκειται ὅμως νά γίνει ἀξιόπιστος πολιτικός. Γιά νά ἀνανεώση τήν δημοτικότητά του ὅλο καί θά παραβιάζη τίς ὑποχρεώσεις πού ἀνέλαβε ἔναντι τῶν ξένων, μέ τόν κίνδυνο σέ ἕναν ἀπό τούς ἐλέγχους πού θά μᾶς κάνουν ἀνά τρίμηνο νά ἐπανέλθη ὁ δρόμος τῆς ρήξης.
Ἄν οἱ ἐκλογές γίνουν ὄντως τόν Σεπτέμβριο, οἱ παραβιάσεις τῶν ὅρων πού τοῦ ἔχουν τεθῆ δέν θά ἔχουν ἐκδηλωθῆ ἀκόμα. Ἀπεναντίας θά εἶναι ἰσχυρότερη λόγω τῆς ἐπίτευξης τῆς συμφωνίας ἡ θέση του στήν κοινή γνώμη καί ἡ προοπτική ρήξης θά λάβη μία μικρή μετάθεση.
Γι’αὐτό τό ἐθνικό συμφέρον ὑπαγορεύει νά χάση τίς ἐκλογές. Γιά νά ἡττηθῆ πρέπει νά παραμερίσουν τίς διαφορές καί τούς ἐγωισμούς τους τά φιλοευρωπαϊκά κόμματα καί νά σχηματίσουν τό εὐρωπαϊκό κόμμα πού ἔχει ἀνάγκη ἡ χώρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου