Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

Γράμμα 412: Ἀνανέωση ἤ Ἀναπαλαίωση;


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 412
 
Ὅλοι ἐξορκίζουν τίς ἐκλογές, ἀλλά ὅλα μᾶς πηγαίνουν πρός τά ἐκεῖ.
Ἡ Ν.Δ. θυμᾶται ὅτι στήν προηγούμενη Βουλή ἦταν τό πρῶτο κόμμα καί θεωρεῖ ὅτι ἔχει τό δικαίωμα νά εἶναι τό πρῶτο κόμμα καί στήν ἑπόμενη. Πιστεύει ὅτι ἡ ἀποχώρηση τοῦ Σαμαρᾶ ἀπό τήν ἡγεσία του καί ἡ ἀνάληψή της μέ μιά ἰδιότυπη συνέλευση ἀπό τόν Μεϊμαράκη θά ἀνταποκριθῆ στό λαϊκό αἴσθημα τῆς ἀνανέωσης.
Εἶναι, ὅμως, ὁ Μεϊμαράκης παλαιός ἀπό κάθε ἄποψη. Αὐτό πού χρειάζεται ὁ τόπος μας γιά τήν παραμονή του καί τήν προκοπή του στήν Εὐρώπη εἶναι ἕνα ἑνιαίο κόμμα ὅλων τῶν Εὐρωπαϊστῶν. Ἡ συγχώνευση σ’αὐτό τῆς Ν.Δ., τοῦ Ποταμιοῦ καί τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. εἶναι ἀπαραίτητη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου