Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Γράμμα 682: Τό Πολυτεχνεῖο

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 682/Πέμπτη, 17.11.2016
 
Τό Πολυτεχνεῖο
 
Μιά ὁμάδα ἀξιωματικῶν, πού συνωμοτοῦσαν ἐπί χρόνια καί διοικοῦσαν τίς πιό ἀξιόμαχες δυνάμεις γύρω ἀπό τό κέντρο τῆς Ἀθήνας, κατέλαβαν τήν ἐξουσία τήν 21η Ἀπριλίου 1967. Ἀπέκτησαν ἔνθερμους ὀπαδούς ἀπό τήν ὤρα πού ἀπέδειξαν ὅτι ἦταν σέ θέση νά μοιράζουν θέσεις καί χρήματα, ἀλλά ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ λαοῦ τούς μισοῦσε γιά τήν ταπείνωση τήν ὁποία εἶχε ὑποστεῖ ἀπό αὐτούς.
Μέσα ὅμως γιά νά τούς χτυπήση ἀποτελεσματικά δέν κατεῖχε. Ἡ ἀντίδραση στό καθεστώς περιοριζόταν σέ γέλια καί σέ σχόλια πού λέγονταν χαμηλόφωνα γιά νά μήν ἀκουστοῦν ἀπό τούς ἐγκάθετους τοῦ κατασταλτικοῦ μηχανισμοῦ. Ὁ φοιτητικός κόσμος, πού ἀναστάτωνε πρίν τά πανεπιστήμια, εἶχε μαζέψει τά φτερά του. Οἱ νεαροί, πού διαγκωνίζονταν προηγουμένως νά λάβουν πολιτικές ὑποψηφιότητες, ἄρχισαν νά γράφουν ἐπιστημονικές διατριβές γιά ἀκαδημαϊκή σταδιοδρομία.
Παρ’ὅλα αὐτά ὁ λαός δέν ἐννοοῦσε νά συνθηκολογήση καί ὁ ἀρχηγός τῆς χούντας προσέλαβε ἕναν πολιτικό, τόν Μαρκεζίνη, γιά νά μεθοδεύση ἕναν συμβιβασμό. Ὁ Μαρκεζίνης βιάστηκε νά προσδώση στό καθεστώς τά χαρακτηριστικά κοινοβουλευτικοῦ κράτους. Το Πολυτεχνεῖο, χῶρος ἐλεύθερης διακίνησης, γέμισε ἀπό σπουδαστές καί ἄλλους δυσαρεστημένους μέ τήν κατάσταση.
Ἐπί τρεῖς ἡμέρες τό κέντρο τῆς Ἀθήνας ἦταν ἀνάστατο. Οἱ ἔγκλειστοι φώναζαν συνθήματα ἀπό τά κάγκελα στό πλῆθος πού μαζευόταν στούς γύρω δρόμους γιά συμπαράσταση καί τούς ἐνίσχυε μέ τροφές καί ἄλλα ἀναγκαία. Ἐξοπλίστηκαν καί μέ ἕναν ἐρασιτεχνικῆς κατασκευῆς ραδιοφωνικό σταθμό πού μετέδιδε τά συνθήματά τους καί αἰτήματα γιά δημοκρατία.
Ὁ δικτάτορας διέταξε τήν βίαια ἀπομάκρυνση τῶν ἐγκλείστων. Τήν κεντρική πύλη τοῦ Πολυτεχνείου γκρέμισε ἕνα τάνκ. Εἰσχώρησαν μέσα λοκατζῆδες, οἱ ὁποῖοι ξυλοκόπησαν ἄγρια αὐτούς πού δέν κατάφεραν νά φύγουν. Ἐν τούτοις ἡ κοινή γνώμη συνειδητοποίησε ὅτι ἡ δικτατορία δέν θά μακροημερεύση, παρότι τούς ἀρχικούς πραξικοπηματίες εἶχε ἀντικαταστήσει μία ἀκόμα πιό σκληρή ὁμάδα. Τό κακό εἶναι ὅτι ἡ πτώση της ἦταν ἐπακόλουθο μιᾶς τυχοδιωκτικῆς της ἐνέργειας στήν Κύπρο, τήν ὁποία ἐξακολουθοῦμε νά πληρώνουμε μέ τήν Διχοτόμηση τοῦ νησιοῦ.
Ἡ 17η Νοεμβρίου κατά τήν ὁποία οἱ κρατικές εἰδικές δυνάμεις εἰσέβαλαν στό Πολυτεχνεῖο, τιμᾶται ἔκτοτε κάθε χρόνο καί δέν πρέπει νά τήν λησμονήσουμε ποτέ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου