Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Γράμμα 681: Τήν Τρίτη ἄλλαξε ὁ κόσμος

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 681/Δευτέρα, 14.11.2016
 
Τήν Τρίτη ἄλλαξε ὁ κόσμος
 
Ὅταν βγῆκαν τά ἀποτελέσματα τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν τοῦ 1949 ὁ ἀπερχόμενος Πρόεδρος Χάρρυ Τροῦμαν, πού ἐκαλεῖτο νά κυβερνήση μιά δεύτερη τετραετία, σκασμένος στά γέλια ἅρπαξε στό ένα χέρι τό φύλλο ἑνός μεγάλου καί ἔγκυρου δημοσιογραφικοῦ συγκροτήματος, τό ὁποῖο πανηγύριζε τήν ἧττα του, καί στό ἄλλο φύλλο τῆς ἴδιας ἐφημερίδας, τό ὁποῖο ἐξεθείαζε τήν νίκη του. Ἀμφότερα εἶχαν τόν ἴδιο ἀριθμό καί τήν ἴδια ἡμερομηνία.
Γιά τόν Τροῦμαν ἡ συμπεριφορά τῆς ἐφημερίδας ἦταν ἠθικά ἀνεπίτρεπτη. Γιά τόν ἐκδότη της μέτρο ἐπιβεβλημένης ἐπαγγελματικῆς πρόνοιας.
Στίς προεδρικές ἐκλογές τῆς Τρίτης 8 Νοεμβρίου τά Μ.Μ.Ε. δέν ἔφτιαξαν ἐναλλακτικά φύλλα. Ἡ κοινή γνώμη εἶχε σχηματίσει τήν βεβαιότητα ὅτι ἡ νίκη τοῦ Τράμπ ἦταν ἀδύνατη. Εἶχαν στρατευθεῖ ἐναντίον του οἱ διάφορες ὁμάδες τῶν διανοουμένων, οἱ ἀλλοδαπῆς καταγωγῆς μειονότητες, οἱ προσκολλημένοι στίς ἀμερικανικές ἀξίες στίς ὁποῖες δέν ἀρέσει ὁ παρδαλός τρόπος ζωῆς, ὁ σχηματισμός μεγάλου πλούτου μέ τρόπο τόν ὁποῖο ἀπαγορεύει ὁ ποινικός νόμος. Ἀκόμα καί στίς τάξεις τοῦ ρεπουμπλικανικοῦ κόμματος, αὐτοί πού σέβονταν τόν ἑαυτό τους μεταστάθμευσαν (ὡς καί αὐτός πού ἀναμενόταν, ὅτι θά εἶναι ὁ ὑποψήφιος ἀντιπρόεδρος του).
Ἡ λαϊκή ἑτυμηγορία ὑπήρξε ἀπροσδόκητη. Φαίνεται, ὅτι ἡ φτωχολογιά ψήφισε ταυτοχρόνως ἐναντίον τοῦ παρεμβατισμοῦ τοῦ κράτους καί ἐναντίον τῆς καπιταλιστικῆς ἀγορᾶς.
Οἱ βολεψίες μέ ἐπικεφαλῆς τά Μ.Μ.Ε. μεταβαπτίστηκαν σέ τραμπικούς. Μέ τόν νέο ἀρχηγό τοῦ δυτικοῦ κόσμου συντάχθηκε ὁ Πούτιν. Ἀλλά τί θά γίνη τό ΝΑΤΟ πού ὁ κυριώτερος ἑταῖρος του ὑπῆρξε ἡ Ἀμερική, ὅταν ἡ Ρωσία θά εἶναι σύμμαχός της; Ἄλλος πού ζητᾶ τήν ὑποστήριξη τοῦ νέου πλανητάρχη εἶναι ὁ Ἐρντογάν.
Οἱ Εὐρωπαῖοι βρισκόμαστε περικυκλωμένοι. Δέν θά ἀποκτήσουμε ἀσφάλεια διά τῆς φυγῆς. Μποροῦμε νά προστατεύσουμε τήν ἐλευθερία μας μόνον μέ τήν ἑνοποίησή μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου