Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Γράμμα 679: Ὁ μαγικός ἀριθμός

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 679/Κυριακή, 06.11.2016
 
Ὁ μαγικός ἀριθμός
 
Τέσσερεις ἦταν οἱ Εὐαγγελιστές καί τέσσερα εἶναι τά σφαιρικά τρίγωνα στά ὁποῖα ἑδράζεται ὁ θόλος μέ τήν εἰκόνα τοῦ Παντοκράτορα. Τέσσερεις εἶναι οἱ Ἐποχές τοῦ Ἔτους καί στήν ἐπωνυμία κάθε ξενοδοχείου τῆς πολυτελοῦς ἁλυσίδας. Τέσσερα τά σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα. Τέσσερεις οἱ βαθμοί τῆς δικαστικῆς διαδικασίας συνυπολογιζομένων τῶν ἀσφαλιστικῶν μέτρων. Τετράποδα κατά κανόνα τά ζῶα. Ὅταν περπατᾶς στά ἀθηναϊκά πεζοδρόμια πρέπει τά μάτια σου νά εἶναι τέσσερα. Στά τέσσερα περπατᾶ τό νεογέννητο καί τέσσερεις κουβαλᾶνε τούς ἀποδημήσαντες στόν Κύριο. Στούς τέσσερεις ἀνέμους σκορπίζουν οἱ κυνηγημένοι. Τέσσερα τά φτερά στό ἐπικό ἔργο γιά τήν πολιορκία τοῦ Χαρτούμ. Τέσσερις οἱ θανατηφόροι καβαλάρηδες τοῦ Albrecht Dürer.
Ὁ ἀριθμός “4” εἶναι μαγικός γιά πολλούς καί διάφορους λόγους καί πέφτουμε κάθε τόσο ἀπάνω του. Ὁ Νῖκ. Παππᾶς πού σκέφτεται τετράγωνα, ἐπέλεξε νά περιοριστοῦν τά κανάλια τῆς τηλεόρασης σέ τέσσερα καί τά ἄλλα να κλείσουν.
Ἀλλά δέν μᾶς ἐξήγησε τόν λόγο. Εἶναι διότι οἱ φυσικές συνθῆκες δέν ἐπιτρέπουν τήν χρησιμοποίηση περισσοτέρων ἀπό τέσσερεις συχνότητες – ὅπως κάναμε ἀπό ἄγνοια; Ἤ εἶναι ἡ διαφήμιση πού δέν μπορεῖ νά ἐκθρέψη περισσότερα ἀπό τέσσερα καί ἄν σήμερα θησαυρίζουν αὔριο ὁ ἀνταγωνισμός τους θά τά κάνη ὅλα νά κλείσουν;
Οἱ κυβερνητικές ἀπασχολήσεις τοῦ Νίκ. Παππᾶ περιορίστηκαν τελευταίως καί, ἐπειδή θά τοῦ περισσεύη χρόνος, μποροῦμε νά περιμένουμε μιά λεπτομερῆ ἀνάλυση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου