Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Γράμμα 680: Ὁ Ἀνασχηματισμός

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 680/Δευτέρα, 07.11.2016
 
Ὁ Ἀνασχηματισμός
 
Ἀλλάζουν οἱ ὑπουργοί ὅταν πρόκειται μία κυβέρνηση νά ἀλλάξη πολιτική. Ἀλλιῶς, μόνον ὑπουργοί πού ἀποδείχθηκαν σκάρτοι πρέπει νά σταλοῦν σπίτι τους.
Στόν Ἀνασχηματισμό πού ἔγινε, οἱ παλαιοί συναγωνίστηκαν σέ ἐπαίνους μέ τούς καινούργιους. Οἱ μέν εἶπαν, ὅτι εἶναι εὐτυχεῖς γιατί τό λειτούργημά τους θά ἀναλάβη ἕνας τέτοιος διάδοχος. Οἱ καινούργιοι εἶπαν, ὅτι παραλαμβάνουν πόστο πού λειτουργεῖ τέλεια. (Κάνοντας κάποια ὑπονοούμενα ὅτι θά τό διευθύνουν καλλίτερα.)
Ὅπως στήν προηγούμενη καί στήν σημερινή σύνθεσή της ἡ κυβέρνηση εἶναι ὑπέρογκη. Προστίθενται διαρκῶς νέες θέσεις στό ὀργανόγραμμά της, πού περιπλέκουν τίς ἁρμοδιότητες καί προκαλοῦν καθυστερήσεις.
Ἀλλά αὐτό δέν στενοχωρεῖ τόν πρωθυπουργό, γιατί στίς ἐκλογές ὁ τίτλος τοῦ πρώην ὑπουργοῦ γειτονεύει μέ τήν ἰδιότητα τοῦ ὑπουργοῦ ἐν ἐνεργεία καί τοῦ φέρνουν σταυρούς. Ὅπου χωλαίνει τό κόμμα, ἡ προσωπική προβολή πού ἔχει ἀποκτήση ὁ ὑποψήφιος εἶναι εὐεργετική. Οἱ ἐκλογές δέν θά ἀργήσουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου