Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ

 
Αναζητείται:
 
ἐκεῖνος ἤ ἐκείνη πού ἀπέστειλε μέ ταχυδρομική ἐπιταγή συνδρομή 20 ₠ χωρίς νά διευκρινίση ποιός ἤ ποιά εἶναι.
Στήν ἐπιταγή ἔγραψε, ὡς παραλήπτη τόν Ἀ. Δροσόπουλο, τόν ὑπεύθυνο τῆς Ἐφημερίδας, ὅπως ἔπρεπε. Ἀλλά ὡς ἀποστολέα ἀντί νά γράψη τό ὄνομά του, ἔγραψε πάλι τόν Δροσόπουλο. Τά ΕΛΤΑ παραλαμβάνοντας τό ποσόν τῆς συνδρομῆς κακῶς παρέλειψαν νά δοῦν τήν ἀνωμαλία στό ὄνομα τοῦ ἀποστολέα.
Ἔτσι ἀδυνατοῦμε νά κόψουμε τήν ἀπόδειξη γιά τήν εἴσπραξη τῆς συνδρομῆς, πρᾶγμα πού μπερδεύει τά βιβλία μας, τά ὁποῖα τηροῦμε μέ ἀπόλυτη ἀκρίβεια, καί νά στείλουμε καί τό εὐχαριστήριο γράμμα, στό ὁποῖο ἐπισυνάπτουμε τήν ἀπόδειξη.
Παρακαλοῦμε λοιπόν θερμῶς αὐτόν ἤ αὐτήν πού τήν ἔστειλε νά αὐτοαποκαλυφθῆ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου