Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

Γράμμα 139: Ἡ χθεσινή μέρα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 139
 
Ἡ καταστροφή τῶν κλιματικῶν συνθηκῶν εἶναι δεδομένη. Καί ἐνόσω ἡ ἀνθρωπότητα ὀλιγωρεῖ νά πάρη μέτρα πού νά περιορίσουν τούς ρύπους στήν ἀτμόσφαιρα, τήν αὔξηση τῆς θερμότητας τῆς ἐπιφάνειας τῆς γῆς κ.λπ. ἡ κατάσταση θά χειροτερεύει.
Ἡ χθεσινή μέρα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Καταταλαιπώρησε τόν πληθυσμό τῆς Ἀθήνας, ἔκανε ζημιές καί προκάλεσε ἀρρώστειες. Τά ἀντιπλημμυρικά μέτρα πού ἔχουμε λάβει εἶναι ἀνεπαρκῆ. (Ἐδῶ πού τά λέμε πάντα ὑπολείπονταν τῶν ἀπαιτουμένων.)
Τώρα ἐπιβάλλεται νά δημιουργηθῆ ἀποχετευτικό δίκτυο πού νά λειτουργεῖ ἀποτελεσματικά καί σέ βροχοπτώσεις πολλαπλάσιες ἀπό τήν χθεσινή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου