Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Γράμμα 134: Πῶς μποροῦμε νά γλιτώσουμε ἀπό τόν Τσίπρα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό. 134
 
Ἐκεῖνος πού δέν κυβερνᾶ, μπορεῖ εὔκολα νά ζωγραφίζει ἕναν παράδεισο γιά ὅταν θά ἔρθη στήν ἐξουσία. Αὐτός πού ἔχει τήν κυβέρνηση, διαχειρίζεται τήν πραγματικότητα μέ ὅλες τίς ἀρνητικές πλευρές της. Καί ἐπειδή ἡ σημερινή πραγματικότητα εἶναι ἄθλια, ἀνεβαίνει ἡ δημοτικότητα τοῦ Τσίπρα. Ἀναμένει λοιπόν ἡ κοινή γνώμη, ὅτι στίς ἑπόμενες ἐκλογές θά ἔρθη πρῶτο τό κόμμα του. Καί μέ τό ληστρικό bonus θά ἐγκαθιδρύση μιά πανίσχυρη κυβέρνηση πού θά ἀνοίξη τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου.
Τά ἀποτελέσματα τῶν δημοσκοπήσεων πού δημοσιεύθηκαν χθές, ἐπιβεβαίωσαν τό προβάδισμα τοῦ Σύριζα. Κατά τήν δημοσκόπηση πού δημοσίευσε ἡ ¨Καθημερινή¨ ἡ διαφορά μεταξύ Σύριζα καί Ν.Δ. εἶναι 7,5 μονάδες. Κατά τήν δημοσκόπηση πού δημοσίευσε τό ¨Βῆμα¨ ἡ διαφορά εἶναι 3,9 μονάδες.
Καί στίς δύο ὅμως περιπτώσεις Ν.Δ. καί ΠΑΣΟΚ σύν τό Ποτάμι, πού εἶναι δεδηλωμένο ἐναντίον τοῦ Σύριζα, ὑπερβαίνουν τό ποσοστό του στό ἐκλογικό σῶμα. Ἡ Ν.Δ. καί τό ΠΑΣΟΚ μποροῦν ἄριστα νά συγχωνευθοῦν, γιατί οἱ ἰδεολογικές τους διαφορές ἔχουν ἐξαφανισθῆ πρό πολλοῦ καί τά προγράμματά τους δέν ξεχωρίζουν στήν οὐσία. Τό Ποτάμι θά ἔχει μεγάλο ὄφελος συμπράττοντας ἐκλογικά μέ τό ἑνοποιημένο κόμα Ν.Δ. καί ΠΑΣΟΚ. Τό ΚΚΕ δέν θά συμπράξη μέ τό Σύριζα, διότι ἡ αὐτοτέλειά του εἶναι ἡ δικαιολογία γιά τήν συνέχιση τῆς ὕπαρξής του.
Μέ τά στοιχεῖα αὐτά θά ἀποκλειστῆ ἡ ἐπικράτηση τοῦ Σύριζα, πού κάθε μυαλωμένος πολίτης τήν ἀπεύχεται. Καί τότε θά ἔρθη ἡ ὥρα αὐτῶν πού διψοῦν ἀληθινά νά πάη μπροστά ὁ τόπος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου