Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Γράμμα 126: Περισσότερη Ἕνωση τῆς Εὐρώπης


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 126

Δέν εἶναι πολλά χρόνια πού ἡ οἰκονομία τῆς Ε.Ε. ἦταν ἡ μεγαλύτερη στόν κόσμο. Ἀκολούθησε μιά συνεχής ὑποχώρηση της. Ἡ οἰκονομική ἀνάπτυξη τρέχει πρός ἀνατολάς. Τό ΑΕΠ τῆς Κίνας ἀναμένει τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο, ὅτι θά φτάση τά 16,7 τρίς εὐρώ, ὁπότε θά ἀφήση πίσω καί τό ΑΕΠ τῆς Ἀμερικῆς. Στήν τρίτη θέση βρίσκεται ἡ Ἰνδία καί ἀκολουθεῖ ἡ Ἰαπωνία, ἄλλες δύο ἀσιατικές δυνάμεις.
Ἡ ὀπισθοχώρηση τοῦ πλούτου μιᾶς χώρας εἶναι καί ὀπισθοχώρηση τῆς ἐλευθερίας της. Ἡ Ε.Ε. ταλαιπωρεῖται σήμερα ἀπό τήν ἄρνηση ὁρισμένων κρατῶν-μελῶν νά ἐφαρμόζουν τούς περιορισμούς της. Ἔτσι φθάσαμε στήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία νά δίνουν μάχη κατά τῆς Γερμανίας. Ἐξ ἑτέρου τά διευθυντικά ὄργανα τῆς Ε.Ε. καθυστεροῦν ἐφέτος νά λειτουργήσουν, διότι οἱ κανονισμοί τους ἀπαιτοῦν πολλαπλές ἐγκρίσεις καί ἀργοῦν νά ξεπεραστοῦν οἱ διχοστασίες.
Προκειμένου ἡ θεσμική κρίση νά μήν διαλύση τήν ἑνότητά μας, πρᾶγμα πού θά πλήξη καί τήν ἐλευθερία μας, ἐπιβάλλεται οἱ λαοί τῆς Ε.Ε. νά αὐξήσουμε τήν ἑνότητά μας μέ τήν ὁμοσπονδιοποίησή της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου