Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Γράμμα 137: Ὄχι στήν ἀσυλία τῶν τραμπούκων


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 137
 
Ἀπαίσια ἦταν ἡ εἰκόνα τῆς ἐξύβρισης τοῦ πρύτανη κ. Φορτσάκη στό γραφεῖο του ἀπό μπουλούκι ὑποτιθεμένων φοιτητῶν, πού εἴδαμε χθές στήν τηλεόραση. Τό ἀποκορύφωμα της ἦταν ἡ τοποθέτηση ἑνός πανώ πίσω ἀπό τόν πρύτανη μέ τό σύνθημα «Ψωμί-Παιδεία-Ἐλευθερία», γιά νά παραπέμπει στήν ἐξέγερση στό Πολυτεχνεῖο τό 1973. Ἐπρόκειτο περί πολυδιάστατου θράσους. Δέν ἔχουμε δικτατορία σήμερα. Καί κανείς δέν ἐμποδίζεται νά σπουδάση, εἶναι ἡ φυγοπονία ἐκείνη πού ἔκανε τούς εἰσβολεῖς στό πρυτανικό γραφεῖο νά θέλουν νά γίνουν πτυχιοῦχοι χωρίς νά κουραστοῦν νά σπουδάσουν. Καί οἱ κοπτόμενοι γιά τήν παιδεία ἔχουν κατ’ἐπανάληψη καταστρέψει (ἤ λεηλατήσει) τίς δαπανηρές συσκευές πού χρησιμοποιεῖ τό Πανεπιστήμιο.
Ὁ κ. Φορτσάκης στό θλιβερό αὐτό περιστατικό ἔδειξε πάλι τήν εὐψυχία καί τήν σοβαρότητα πού τόν διακρίνει. Καί εἶναι ἄξιος θερμῶν συγχαρητηρίων. Ἀντί ὅμως νά προσπαθεῖ νά προφυλάσσει τό κτίριο τῆς πρυτανείας ἀπό τήν εἰσβολή τῶν ἀρνητῶν τῆς ἀκαδημαϊκῆς ἐλευθερίας μέ ἐπαγγελματίες σεκιουριτάδες δαπάναις τοῦ πανεπιστημιακοῦ προϋπολογισμοῦ, οἱ ὁποῖοι ἀποδείχθηκαν χθές τελείως ἀνεπαρκεῖς, γιατί νά μήν ζητήση ἀπό τήν κυβέρνηση τήν βοήθεια τῆς ἀστυνομίας; Τόσο στόν ἔλεγχο τῶν εἰσερχομένων, ὅσο καί στήν ἀποβολή καί παραπομπή στήν δικαιοσύνη ἐκείνων πού θά μποῦν δῆθεν γιά μία κανονική συναλλαγή καί θά προχωρήσουν σέ ἔκνομες πράξεις.
Τό ἀκαδημαϊκό ἄσυλο εἶχε θεσπισθῆ γιά τήν ἐλεύθερη διακίνηση τῶν ἰδεῶν καί δέν μπορεῖ νά χρησιμεύει στήν ἀσυλία τῶν τραμπούκων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου