Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Γράμμα 120: Ἕνας Ἄλλος!


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 120
 
Ὁ κ. Τσίπρας εἶναι πράγματι ἐξαιρετικός ρήτορας, ἀλλά μπροστά στόν κ. Σαμαρᾶ δέν πιάνει χαρτωσιά.
Ὁ κ. Σαμαρᾶς στά 40 τῆς Ν.Δ. (ἐπέτειο καί ὄχι μνημόσυνο) μιλοῦσε ρίχνοντας γοργές ματιές σέ ἕνα κείμενο, εὐχάριστο γιά τόν ἀκροατή, πού. προφανῶς δέν τόν εἶχε ἑτοιμάσει ὁ ἴδιος. Διότι μέ τόσους λόγους πού ἐκφωνεῖ διαρκῶς δέν θά τοῦ μένει καιρός νά τούς ἑτοιμάζει. Ἐκεῖνος γιά τά 40 πρέπει νά γράφτηκε ἀπό τον πολιτικό του σύμβουλο κ. Χρύσανθο Λαζαρίδη, πού τά κείμενά του εἶναι ὑψηλῆς ποιότητας καί ξέρει τίς μύχιες σκέψεις τοῦ ἀρχηγοῦ του.
Κέρδισε μέ τήν ὡραία ἀπαγγελία του.τήν προσοχή τοῦ ἀκροατῆ καί ἀράδιασε μέ ἄνεση τά ἐπιχειρήματά του. Μέ φράσεις καταρρακτώδεις ὅπου χρειάζεται καί μέ κόμπιασμα ἐκεῖ πού ὠφελεῖ ἡ συστολή. Τόνος θριαμβευτικός, ὅτι ἐπέτυχε τήν ἐθνική ἑνότητα, φωνή θλιμμένη ὅτι συνεχίζει νά ὑπάρχει μιά ἀντιπολίτευση πού δέν ὀρρωδεῖ νά ζημιώνει τό ἔθνος. Καί γι’αὐτό θά καταποντιστεῖ.
Τά πρῶτα ἐπιχειρήματά του εἶχαν γερή ἱστορική βάση ὅπως: ὅτι δανειστήκαμε γιά νά αὐξήσουμε τήν κατανάλωση μας χωρίς νά νοιαστοῦμε γιά τό πῶς θά ξεπληρώσουμε τά δανεικά. Ἤ, ὅτι ὁ ἀντίπαλός του προβάλλει ἀξιώσεις ἀπό τήν Τρόϊκα πού εἶναι φανερό, ὅτι αὐτή δέν θά ἱκανοποιήση.
Μετά ὅμως ἐκθέτοντας τήν πολιτική τῆς Ν.Δ. παρέσχε ἀντιφατικές εἰκόνες. Σέ μιά φράση εἶπε ὅτι μᾶς ἔβγαλε πλέον ἀπό τήν κρίση, σέ ἄλλη ὅτι ἀγωνίζεται νά τήν ξεπεράσουμε, σέ μιά τρίτη ὅτι ἔχει δρομολογήσει ἤδη τήν ὑπέρβασή της τό 2015. Κυνήγημα τῶν ἐντυπώσεων τῆς στιγμῆς, κατά συνταγή τῆς δημαγωγίας.
Σέ μιά δημοσκοπική ἔρευνα γιά τό ποιόν θά προτιμούσαμε ὡς πρωθυπουργό μεταξύ τῶν κ.κ. Σαμαρᾶ καί Τσίπρα, (ἀλλά καί τῶν ἄλλων γνωστῶν ὑποψηφίων) θά.βάζαμε σταυρό στήν ἔνδειξη «Ἕνας Ἄλλος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου