Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Γράμμα 142: Ἡ παρέλαση


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 142
 
Κάτω ἀπό τά μαῦρα σύννεφα πού βρισκόμαστε, εἴχαμε τήν ἀνάγκη μιᾶς φωτεινῆς ἀκτίνας. Πολλοί πού ἀνοίξαμε τήν τηλεόρασή μας γιά νά δοῦμε τήν καθιερωμένη παρέλαση τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στήν Θεσσαλονίκη, τό κάναμε φοβούμενοι, ὅτι οἱ δυσάρεστες ἐντυπώσεις θά ὑπερκαλύψουν τίς εὐχάριστες, ὅπως συνέβαινε τά τελευταῖα χρόνια.
Στήν ἐφετινή παρέλαση θριάμβευσε τό θετικό στοιχεῖο. Ἦταν μεγάλη εὐχαρίστηση νά βλέπεις τά πολυάριθμα θεσσαλονικιά σωματεῖα μέ τίς γιορτινές στολές τους καί τίς τοπικές ἐνδυμασίες τῶν τόπων τῆς καταγωγῆς τους νά βαδίζουν μέ ἔκδηλη τήν αἰσιοδοξία γιά τό μέλλον.
Ὁ τηλεπαρουσιαστής δέν ἐπανέλαβε τίς μεγαλόστομες μπαροῦφες τῶν προηγουμένων ἐτῶν, ὅτι συντρίβουμε κάθε ἐχθρό, γιατί ὑπήρξαμε πάντα ἀκατανίκητοι κλπ. Ἔδινε πολύ ἁπλᾶ τήν ταυτότητα τῶν σωματείων πού παρήλαυναν καί τά στοιχεῖα καί τίς ἀποστολές τῶν στρατιωτικῶν τμημάτων πού ἀκολούθησαν στήν παρέλαση. Παρ’ὅλο πού ὁ ἐπετειακός χαρακτήρας τῆς ἡμέρας σήκωνε τήν ὑπερτίμηση τοῦ ἀποτελέσματός της, οἱ ὑπερβολές του ἦταν περιορισμένες.
Τά στρατιωτικά τμήματα κινήθηκαν μέ θαυμαστή ἀκρίβεια. Χωρίς κανένα λάθος στίς ἀλλαγές κατεύθυνσης. Τό ὑπερσύγχρονο ἀεροπλάνο, πού ἔκανε μετά τήν παρέλαση ἐπίδειξη τῶν δυνατοτήτων του, ἦταν ἐντυπωσιακό. Ἀλλά καί ὁ πιλότος του, ὅταν κλήθηκε ἀπό τήν θέση του νά ἀπευθύνη ἕναν χαιρετισμό σ’αὐτούς πού εἶδαν τήν ἐπίδειξη, μᾶς εὐχαρίστησε σεμνά γιά τήν παρακολούθησή της καί μᾶς εὐχήθηκε γιά τήν γιορτή.
Ὅλα πῆγαν καλά αὐτήν τήν ἡμέρα καί συμφωνοῦμε μέ τόν ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο, ὅτι ὑπῆρξε ἡ καλλίτερη ἀπό ὅλες τίς ἐκεῖ παρελάσεις πού θυμόμαστε.
Ὁ κ. Ἀβραμόπουλος, πού θά ἐγκαταλείψη ἐντός τῶν ἡμερῶν τό ὑπουργεῖο του γιά νά ἀναλάβη τήν θέση του στήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, πρέπει νά ὁμολογήσουμε ὅτι ἔχει κάνει στίς ἔνοπλες δυνάμεις καλή δουλειά.
Ὁ κ. Παπούλιας ἔδειξε γιά μιά ἀκόμη φορά τήν ἀφοσίωση του στό καθῆκον. Παρά τά 85 χρονάκια του, ὑπερέβαλε ὅλους τούς ἐπισήμους σέ διάρκεια ὀρθοστασίας γιά νά τιμᾶ τούς παρελαύνοντες. Εἶναι κρῖμα πού τό Σύνταγμα ἀποκλείει τήν ἐπανεκλογή του.
Χειρότερο κρῖμα ἦταν ἡ ἀπουσία τῆς ἀντιπολίτευσης. Ἔστω καί στά πεζοδρόμια. Σέ μιά τέτοια γιορτή ἡ κατάδειξη ἐθνικῆς ἑνότητας ἦταν ἐπιβεβλημένη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου